Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Detaljplaner

En detaljplan reglerar hur, var och vad man får bygga och vad man kan använda sin fastighet till. Detaljplaner upprättas oftast i kommunens tätbebyggda delar och kan omfatta allt från ett större område till ett kvarter eller enstaka fastigheter.

Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut om bygglov och ger en garanterad byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid som är mellan 5 och 15 år.

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planen hör även planbeskrivning och illustrationskarta som ska underlätta förståelsen av planförslaget.

Här hittar du en karta där du får en översikt med alla pågående planer. Planerna som visas ligger i olika faser i planprocessen. Du kan klicka på planytorna i kartan för mer information men endast de som varit på samråd eller granskning länkar vidare till planhandlingar. Klicka här för att komma till översikten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuella detaljplaner och program

Här finns handlingarna för de detaljplaner som för tillfället är aktuella för samråd eller granskning. Under den angivna yttrandetiden för respektive plan har berörda sakägare, myndigheter och organisationer m fl rätt att lämna synpunkter på planförslaget.


Planer under arbete - vilande mellan samråd, granskning eller antagande

Vill du läsa handlingar från program och detaljplaner som nyligen varit på samråd eller granskning?


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Elin Solvang