KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Bygglov och tillstånd

Här får du information om hur du söker bygglov och förhandsbesked eller gör en anmälan om ändringar i din fastighet. Du kan beställa kartor och mätningsuppdrag samt få information om strandskyddsdispens och om kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Kommuncenter

I vårt Kommuncenter kan du få svar på allmänna frågor om bygglov, detaljplaner och ritningar. Här kan du som privatperson också boka tid för rådgivning inför bygglov och attefallsåtgärder.

Gäller din fråga ett pågående ärende kontaktar du i stället din bygglovshandläggare.

Bygga nytt, bygga om eller bygga till

När du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till ditt hus behöver du i de flesta fall bygglov. Om du vill bygga ett nytt hus utanför detaljplanerat område kan du söka förhandsbesked innan du söker bygglov. 

Vissa åtgärder är bygglovsbefriade eller behöver en anmälan, här hittar du information om vad som gäller för några vanliga åtgärder:

Riva eller ändra på tomten

  • Bor du inom detaljplan behöver du rivningslov när du ska riva en byggnad eller del av en byggnad.
  • Bor du inom detaljplan och ska ändra marknivån avsevärt behöver du marklov. Bor du utom detaljplan behöver ibland anmäla till länsstyrelsen om du gör större markförändringar.

Exempel på kontrollplan för rivning

E-tjänster och blanketter

Bygglov, marklov och rivningslov - ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Denna tjänst innehåller ansökan, anmälan om kontrollansvarig och den tekniska beskrivningen

Strandskydd 

Generellt tillåts inte byggnadsarbeten inom strandskyddat område, men om det finns särskilda skäl kan du få dispens.

Läs mer om strandskyddet och/eller sök dispens

Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Det finns särskilda krav på utformning och val av material när du ska underhålla, bygga om eller bygga till en kulturhistoriskt värdefull byggnad. 

Läs mer om kulturhistoriska byggnader 

Kartor och mätningsuppdrag

Om du vill bygga nytt i ett detaljplanerat område så ska situationsplanen vara baserad på kommunens nybyggnadskarta.

Innan du börjar bygga måste byggnadens läge stakas ut på marken. Efter att grundläggningen utförts behövs en lägeskontroll.

Beställning av utstakning eller lägeskontroll görs hos Mätenheten,
0526-190 00.

Inom eller utom detaljplan

Med hjälp av Strömstads webbkarta kan du ta reda på om du bor inom eller utanför detaljplanerat område. Detaljplanen styr vad du får göra med din tomt. 

Detaljplaner på webbkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens roll i byggprocessen är att stödja plan- och byggavdelningen som sakkunnig inom brandskyddsfrågor. Dessutom kan vår medverkan bidra till att vi kan utföra effektivare räddningsinsatser i de fall det skulle inträffa en olycka. Mer information om räddningstjänstens roll finns här.


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ronny Andersson