KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Ansök om bygglov

Tänk på att fullständiga ansökningshandlingar gör att vi kan behandla din bygglovsansökan snabbare.

Följande handlingar ska lämnas in:

  • Ansökan om bygglov, kontrollansvarig och teknisk beskrivning (samma e-tjänst)
  • Ritningar, se checklista nedan

Checklistor och exempelritningar

Nybyggnad av enbostadshus, fritidshus

Om- och tillbyggnader

Komplementbyggnader

Tidsbegränsat bygglov

Ritningsförklaring

Nybyggnadskarta/situationsplan

Nybyggnadskarta krävs för nyetablering inom detaljplanerat område. Nybyggnadskartan ska ligga till grund för upprättande av situationsplan. På situationsplanen ska planerad byggnation inritas.

Nybyggnadskarta för komplementbyggnader och tillbyggnader krävs när bygglovshandläggaren så bedömer.

Fasadritning

Fasadritning är en ritning som visar hur byggnadens fasader ska se ut. För att kunna bedöma byggnadens höjdläge ska befintlig och planerad marknivå ritas in på respektive fasadritning. Vid nybyggnad ska samtliga fasader redovisas, vid tillbyggnad kan det räcka med de fasader som blir förändrade.

Sektionsritning

En ritning som visar hur byggnaden ser ut i genomskärning.

Konstruktionsritning

En ritning som visar hur byggnadens konstruktion ser ut. Den kan till exempel visa hur olika detaljer ska utformas, dimensioner för de material som ingår i byggnaden och isoleringstjocklekar.

Enskilt avlopp

Om din fastighet saknar anslutning till kommunalt vatten och avlopp kontrollerar vi i samband med din ansökan att fastigheten har en tillfredsställande enskild VA-anläggning. Du kan inte få bygglov om du saknar en godkänd vatten- och avloppsanläggning.
Läs mer om enskilt avlopp. Öppnas i nytt fönster.

Tekniska förvaltningen

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Ronny Andersson