Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Reglementen, arbetsordningar och bolagsordningar

Varje nämnd i kommunen har ett reglemente eller arbetsordning som kommunfullmäktige godkänt. För de kommunala bolagen finns motsvarande regler i en bolagsordning och ägardirektiv.

Reglementen och arbetsordningar

Reglementet innehåller information om vad som är respektive myndighets eller organisations ansvarsområde. En arbetsordning beskriver hur sammanträden ska hållas.

Bolagsordningar för kommunala bolag

Strömtads kommun styr de kommunala bolagen bland annat via den lagreglerade och obligatoriska bolagsordningen samt ägardirektiv. Varje bolag har en egen bolagsordning.

Text

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck