KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Avgifter för vård och omsorg/boendestöd

För biståndsbedömda insatser och hemsjukvård tar kommunen ut en avgift. Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och hur mycket hjälp du får. Omsorgsavgiften regleras enligt maxtaxa.

För att fastställa hur mycket du ska betala korrekt gör vi en inkomstförfrågan (inkomstförfrågan – inkomster under 65 år eller inkomstförfrågan – Pensionsinkomster).

Upplysningar hämtas även direkt från Pensionsmyndigheten (PM). Du är skyldig att anmäla om dina inkomster förändras under året. Detta gör du till avgiftshandläggaren.

Avgifterna justeras varje år (mars). Information om avgifterna för hemtjänst, hemsjukvård och boendestöd med mera hittar du i vår sammanställning ”Information om avgifter för vård och omsorg/boendestöd”, se länken längst ner på denna sida.

Räkna ut din preliminära avgift

Använd vår e-tjänst för att beräkna din preliminär beräkning av din betalningsförmåga (även kallat avgiftsutrymme). Ha gärna uppgifter om inkomst, bostadstillägg och bostadskostnader redo. Observera att beräkningen är en uppskattning och utgår från de uppgifter du fyller i. Det är alltid socialförvaltningens egna beräkningar som avgör vilken den slutgiltiga avgiften blir.

Autogiro eller e-faktura?

Anmäl dina uppgifter med hjälp av blanketten ”Autogiro”, se länk till höger.
E-faktura: Anmälan gör du till din internetbank.

Bostadskostnad för särskilt boende

Kommunala bostadsbolaget AB Strömstadsbyggen är hyresvärd för kommunens särskilda boenden. För information om aktuella hyror, kontakta Strömstadsbyggen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med beslutet om avgift kan det överklagas skriftligt till Förvaltningsrätten. Din överklagan ska ha kommit in till Förvaltningsrätten eller till avgiftshandläggaren på Socialförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Ange vilket beslut som överklagas, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du önskar en ändring.

Blanketter och information

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Avgiftshandläggare                  
Agneta Gustafsson                         0526-194 06
Telefontid mån-fre kl. 10-12
agneta.gustafsson@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Agneta Gustafsson