HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Bokslut och årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för verksamhetsåret. Här redovisas ekonomiskt resultat och finansiell ställning samt måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges prioriterade mål.

Resultat 2018

Kommunens resultat för 2018 uppgår till 30 mnkr. Kommunens bolag redovisar därtill ett samlat resultat före dispositioner och skatt om 10 mnkr.Samtliga nämnder redovisar positiva resultat främst tack vare budgetdisciplin och god hushållning med gemensamma resurser. I årets resultat ingår också ej planerade engångsintäkter på 7,9 mnkr från bland annat markförsäljning samt bidrag för ökat bostadsbyggande.

Det goda resultatet behövs för att klara investeringstakten då kommunen växer. Kommunen når inte alla sina ekonomiska mål, andelen av investeringarna som finansieras av eget kapital behöver öka för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi.

Läs hela årsredovisningen

Ta del av kommunens resultat i årsredovisningen för 2018. Nämndernas verksamhetsberättelser för 2018 publiceras inom kort.

Nämndernas verksamhetsberättelser

kontakt

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef
Carsten Sörlie
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-06-11, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Bengt E Andersson