KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Livsmedelskontroll

Vad du äter och dricker påverkar din hälsa. Fräscha råvaror och rätt hantering är viktigt. För att säkra kvaliteten på våra livsmedel kontrollerar miljö- och byggnämnden de livsmedelsanläggningar som finns i Strömstads kommun.

Det finns drygt 320 olika företag som hanterar livsmedel i Strömstad. Till dem räknas allt från grossister, butiker och vattenverk till restauranger, skolkök och food trucks.

Vi är två livsmedelsinspektörer som arbetar med att kontrollera de verksamheter som hanterar livsmedel, vi gör både föranmälda och oanmälda besök.

När vi kommer på besök kontrollerar vi om verksamheten uppfyller lagstiftningens krav. Personalen får berätta om rutiner, resultat av mätningar och kontroller och hur eventuella brister har hanterats. Verksamhetsutövaren ska också kunna visa att alla som hanterar livsmedel i anläggningen har tillräckliga kunskaper om livsmedelssäkerhet. Ibland tar vi också prov på olika livsmedel.

Målen med livsmedelskontroll är att:

  • konsumenterna ska vara trygga och säkra när de handlar och äter mat i kommunen
  • ingen ska bli sjuk
  • konsumenterna inte ska bli lurade

Livsmedelsföretagarens ansvar

Det är livsmedelsföretagaren som är ansvarig för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och att de kan spåras ett steg bakåt, och i vissa fall ett steg framåt, i livsmedelskedjan. Det gör att företaget ska ha bra rutiner och övervaka tillverkning, servering och försäljning av livsmedlen.

Vad händer om det finns brister?

Om kontrollen visar att det finns brister som gör att matsäkerheten inte kan garanteras måste du rätta till dem. Miljö- och byggförvaltningen skriver då ett föreläggande om att rätta till bristerna. Tiden som det tar att göra återbesök och skriva beslut betalar du som verksamhetsutövare. Miljö- och byggnämnden kan också besluta om förbud för delar av eller hela verksamheten. Avgift för uppföljande kontroll tas även ut för övrig handläggningstid som inte ingår i den ordinarie kontrolltiden.

Du som livsmedelsföretagare betalar en avgift efter varje kontroll.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Helena Siljeberg