Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Vindkraftsplan

Förutsättningarna för vindbruk i Strömstads kommun är goda och intresset är stort. I kommunen finns också flera värdefulla allmänna intressen i form av natur- och kulturmiljöer som har stor betydelse för besöksnäring och friluftsliv. Beslut om att översiktsplanen och dess delar är aktuell togs av kommunfullmäktige den 19 juni 2018.

För att få en överblick över hela kommunen och hitta de mest lämpliga områdena där konflikterna är som minst har kommunen tagit fram en vindkraftsplan. Utifrån en ambitionsnivå om att producera lika mycket vindkrafts-el som förbrukas i Strömstads kommun har fem områden pekats ut. Dessa rymmer tillsammans ca 40-50 storskaliga verk. Planen utgör ett beslutsunderlag för framtida utbyggnad av vindkraft.

Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15
Laga kraft 2010-05-17

Antagandehandlingar

Beslutsunderlag

Den färdiga vindkraftsplanen bygger på en urvalsprocess som skedde i flera steg. I samrådshandlingarna från mars 2009 redovisas denna process och samtliga undersökta områden.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
PDF Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning 2009-03-19.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB
PDF Vindkraftsplan 2009-03-19.pdf Pdf, 5.1 MB. 5.1 MB

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Björn Richardsson