HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Vattenmätaren

Digital vattenavläsning sker vid förbikörande av fastigheten med hjälp av instrument i bilen

Strömstads kommuns vatten- och avloppsavdelning (VA) debiterar dricksvatten utifrån uppmätt förbrukning av dricksvatten.

Vattenavläsning

Vattenavläsningen är viktig för att du som kund debiteras för den mängd vatten som förbrukas per år. Faktureringen baseras på fjolårets vattenförbrukning.

Mätningen görs med hjälp av vattenmätare som finns monterade hos fastigheter som är anslutna till kommunens vatten- och avloppsnät. Från och med 2014 har VA-avdelningen jobbat fortlöpande med att bytta ut äldre mekaniska vattenmätare till digitala vattenmätare.

Byte av vattenmätare

För att mätaren skall visa rätt behöver den ses över regelbundet. Översynen innebär att vattenmätaren monteras ner för kontroll. För dig som abonnent betyder det att din vattenmätare byts ut mot en ny.

För att säkerställa att din vattenmätare fungerar som den ska byter vi ut den ungefär vart tionde år. Innan bytet måste du kontrollera att mätaren är lätt åtkomlig och att avstängningsventiler fungerar. Mätarbytet kostar inget.

Om VA-personal inte kunnat få tillgång till vattenmätaren vid utnämnd tid, debiteras fastighetsägaren en kostnad av 605 kr (inkl. moms) enligt VA-taxa ”Förgävesbesök efter överenskommen tid."

Vatten- och avloppsavdelningen rekommanderar att läsa av vattenmätaren en gång per månad för att själv kunna ha kontroll om någon vattenläcka uppstår i fastigheten.

Att tänka på vid mätarbyte eller nymontering

I samband med byte eller nymontering av vattenmätaren gör teknikern en bedömning av mätarplatsen. Strömstads kommun följer branchorganisationen Svenskt vattens råd och anvisningar om hur en mätarplats ska vara anordnad.

Vattenmätarens placering inomhus.

Checklista vid byte av vattenmätare.

Mekanisk vattenmätare

På bilden kan följande utläsas på vattenmätaren:

  1. Totalförbrukning i kubikmeter. Det är denna siffra som efterfrågas vid avläsning.
  2. Mätaren visar decimaler under kubikmeter på totalförbrukningen. Dessa värden behöver inte anges på avläsningskortet.
  3. Flödesindikator. Snurrar denna förbrukas vatten någonstans i fastigheten.

Smarta digitala vattenmätare

Dessa vattenmätare använder sig av ultraljudsteknik. För närvarande ersätts samtliga vattenmätare som tas ner för översyn med denna typ av vattenmätare.

Den digitala vattenmätaren mäter inte bara vattenförbrukningen. Den förbättrar även ekonomin, underlättar administration och avslöjar läckage.

Efter installationen av fjärravlästa mätare kan VA-avdelningens personal snabbt och effektivt läsa alla mätare genom att köra förbi fastigheten. Detta är både tids- och kostnadsbesparande.

Mätvärdet anges med stora siffror mitt på displayen.

Två blinkande prickar i nedre högra hörn på displayen betyder att mätaren är aktiv.

Förutom mätvärdet kan följande noteras i vattenmätarens display

Flow = Pilen visar vilken riktning vattnet har.

Leak = Detta kan vara ett tecken på läckande rörledning eller t.ex. toalett.
(Leak dyker upp i skärmen om vattnet inte har stått stilla i mätaren minst en konstant timme det senaste dygnet.)

Burst = Vattenflödet har konstant varit högt under minst 30 minuter, vilket kan vara ett tecken på brott i rörsystemet. Kan även visas vid exempelvis bevattning av gräsmattan.

Tamper = Försök till åverkan på mätaren. t.ex. otillåten nedmontering.

Dry = Inget vatten i mätaren. Ex. sommarstuga, ingen förbrukning - systemet har tappats ner på vatten.

Reverse = Vattnet flödar igenom mätaren i fel riktning.

kontakt

Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
0526-191 60
tn@stromstad.se

Frågor om faktura/taxa/ägarbyte/
flyttanmälan

0526-191 60
tn@stromstad.se

Frågor om vattenkvalité
vattenkvalitet@
stromstad.se

Frågor om vattenmätare
vattenmatare@
stromstad.se

Journummer efter arbetstid
0526-191 50

länkar och information

ladda ner dokumentet Multical21

multical21

Visste du att:

I genomsnitt använder varje person i Sverige 160 liter vatten per dygn. Det mesta går åt för att sköta den personliga hygienen.

De största vattenmängderna i hushållen går åt till:

10 liter för mat och dryck
30 liter för toalettspolning
30 liter för disk
20 liter för tvätt
60 liter för personlig hygien
10 liter för övrig användning
En villa med två vuxna och två barn/ungdomar förbrukar i genomsnitt ca 130 - 170 kubikmeter per år

En villa med två vuxna och två barn/ungdomar förbrukar i genomsnitt ca 130 - 170 kubikmeter per år.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-02-12, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Jerry Johansson