KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Rökfria serveringar inomhus

Rökförbudet gäller alla lokaler inomhus där man i näringsverksamhet serverar mat och/eller dryck, och där det ges möjlighet till förtäring. Även andra utrymmen dit besökarna har tillträde (vestibuler, trappor, separata rum med dansgolv, hissar, toaletter med mera) omfattas av rökförbudet.

Den som är ägare till eller den som disponerar serveringsstället är ansvarig för att rökförbudet upprätthålls. Det är rimligt att förvänta att den som är ansvarig för att upprätthålla förbudet vidtar åtgärder till stöd för detta.

Exempel på sådana åtgärder är:

  • Att det finns tydlig information till besökare, till exempel med skyltar, om rökförbudet. 
  • Att det inte finns framställda askkoppar och andra föremål som kan ge gäster intrycket att rökning är tillåten.
  • Att de anställda har kunskap om rökförbudet, såväl rörande motiven till förbudet som hur det är avsett att tillämpas. 
  • Att det finns en policy för hur personal ska agera om rökförbudet överträds.

Rökning får endast förekomma i separata rum som särskilt har avsatts för rökning. Rökrummen ska, enligt regeringens föreskrift, vara så utformade och ventilerade att rök inte sprids till övriga delar av serveringsstället.

Rökrummens yta bör inte överstiga 25 procent av den del av serveringsställets yta till vilken gästerna har tillträde.

Det är olämpligt om ett rökrum är mindre än 10 kvadratmeter. 

Man kan anta att det fordras cirka 1 kvadratmeter golvyta per person i rökrummen.

Servering får inte bedrivas i rökrummen. Mat eller dryck får inte föras med in i ett rökrum. Annan liknande verksamhet, till exempel spelverksamhet och underhållning, får heller inte bedrivas i rökrummen. Personal ska endast tillfälligtvis behöva gå in i rökrummet, till exempel för att plocka undan.

Den som är ägare till eller den som disponerar serveringsstället är ansvarig för att rökförbudet upprätthålls. I första hand bör ägaren eller dennes personal upplysa om rökförbudet och skälen till det, samt uppmana vederbörande att sluta röka, alternativt att röka utomhus eller i eventuellt befintligt rökrum.

I allmänhet torde det vara tillräckligt med information och tillsägelser för att bestämmelserna om rökfria serveringsmiljöer ska respekteras. Den som trots upprepade tillsägelser fortsätter att röka där det är förbjudet, får avvisas. Det är den som är ansvarig för serveringsstället eller dennes representant som avgör om avvisning ska ske.

Om en restaurangägare inte upprätthåller rökförbudet har miljö- och byggnämnden, på motsvarande sätt som gäller i övrigt vid tillämpningen av tobakslagen, rätt att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att rökförbudet ska följas.

Miljö- och byggnämnden, har möjlighet att i beslutet om föreläggande eller förbud sätta ut vite.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Anna Sanglert