KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Odelsbergs fritidshem

Fritidshemmet är ett komplement till skolan som erbjuder eleverna stimulerande fritidsaktiviteter och rekreation. Eleverna erbjuds fritidsplacering  den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbetstider eller studietid.

Öppettider

Vi tar emot elever kl 6.30- 8.20 och efter skoldagens slut fram till kl 18.30. Elevens närvaro regleras enligt inlämnat schema.

Telefonnummer  

 • Blåbär och Smultron 19 298 och 19 230
 • Liljan 19 386
 • Villan 072 143 19 90

OBS! Före kl. 7:15 och efter kl 16:30 ring 19 298 eller 19 230.

Inskolning

Inskolningen på fritidshemmet är beroende av elevernas behov och föräldrars önskemål. Inskolningen planeras tillsammans med pedagogerna på fritidshemmet.

Styrdokument och regler för fritidshem

Styrdokument för fritidshemmen är detsamma som för grundskolan, Lgr 11 och skollagen, likabehandlingsplan samt allmänna råd för fritidshem.

Fritidshemmets syfte

Undervisningen i fritidshemmet ska i enlighet med läroplanen stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elelvernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, utrycksformer och lärande som integrerar omsorg och lärande. 

Undrvisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och stimulera skapande genom estetiska uttrycksformer. I undervisningen ges eleverna möjlighet att bearbeta intryck och pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.

Centralt innehåll:

 • Språk och kommunikation
 • Skapande och estetisk utrycksformer
 • Natur och samhälle
 • Lekar fysiska aktivitet och utevistelser

Fritidshem - förskoleklass - skola

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen i fritidshemmet ska även erbjuda eleverna rekreation och vil för hälsa och välbefinnande. 

Genom undervisningen i fritidshemmet ges eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att

 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéer i handling
 • Ta hänsyn till perosnliga behov av balans mellan aktivitet och vila
 • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt
 • Kommunicea med spåkliga utrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften
 • Skapa och utrcyka sig genom olika estetiska utrycksformer
 • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

Ett gott förtroende mellan hem och skola är viktigt för eleven. Ju bättre hem och skola/fritidshem samarbetar, desto större möjlighet för eleverna att lyckas riktigt bra.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Eva Stigberg