Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Blomlådor som farthinder

Blomlådor fungerar som en signal och påminnelse till bilisterna att ta det lugnt och sänka hastigheten. Samtidigt ser de trevliga ut. Vill ni placera ut blomlådor på er gata finns det några allmänna regler som ni måste följa. 

Först och främst så måste ni söka tillstånd hos gatuavdelningen, eftersom alla gator inte lämpar sig för blomlådor. Vi på gatuavdelningen beslutar också om var blomlådorna ska placeras. Allt för att trafiksäkerheten och framkomligheten ska bli så god som möjligt.

Blomlådor som farthinder

Vi tillåter blomlådor för att dämpa farten i bostadsområden sommartid.

Blomlådorna får ställas ut under perioden 15 april till 31 oktober. Tekniska förvaltningen bedömer om gatan är lämplig för blomlådor och bidrar med ritning. Lådorna byggs, bekostas och planteras av de sökande tillsammans med eventuella grannar. De som ansvarar för blomlådorna ansvarar också för att dessa är planterade. Om blomlådorna inte sköts kan de tas in av kommunen.

Så här ansöker du

Ansökan för utsättning av blomlådor måste komma in till tekniska förvaltningen årligen senast 31 mars för att bedömning och utsättning ska kunna göras samma år. Handläggning av ansökningarna sker efterhand som de inlämnats till tekniska förvaltningen. Normal handläggningstid för komplett ifylld ansökan är fyra veckor.

Ditt ansvar som kontaktperson/ersättare vid utsättning av blomlådor

 • måste vara boende längs med den aktuella gatan.
 • måste inhämta skriftligt godkännande av fastighetsägare med fastighetsgräns mot blomlådorna eller vars in- och utfart påverkas.
 • ansvarar för alla kostnader för blomlådor inklusive blommor och jord och du bygger lådorna själv eller tillsammans med grannarna.
 • ansvarar för att blomlådorna är utformade enligt ritning som lämnas av förvaltningen.
 • ansvarar för att blomlådorna är i mycket gott skick och planterade med levande blommor. Trasiga blomlådor, stenar eller endast jord i lådorna accepteras inte. Skadegörelse är inte ett skäl att låta bli att återställa blomlådorna.
 • ska se till att det är sopat kring blomlådorna om förvaltningen inte hunnit sopa på gatan när blomlådesäsongen börjar.
 • ansvarar för att blomlådorna endast är utställda under tiden 15 april - 31 oktober.
 • ansvarar för att blomlådorna är placerade enligt riktlinjerna.
 • ansvarar för att blomlådorna tas in för förvaring under vintersäsongen. Lådorna får inte placeras i vägkanten.
 • ska vara anträffbar om det skulle uppstå problem eller klagomål.

Kriterier för utsättning av blomlådor

Dessa kriterier är vägledande. En bedömning av gatans lämplighet för blomlådor görs i varje enskilt fall.

 • Ansökan om blomlådor ska inlämnas årligen, senast 31 mars.
 • Blomlådesäsongen omfattar 15 april - 31 oktober.
 • Blomlådor får ej ställas ut på huvudgator, matargator eller gator med busstrafik..
 • Fastigheterna ska ha direktutfart mot gatan.
 • Fastighetsägare med fastighetsgräns mot blomlådorna eller vars in- eller utfart påverkas ska lämna skriftligt godkännande till placering. Kontaktperson för blomlådorna inhämtar detta godkännande.
 • Ansvarig kontaktperson för blomlådorna och ersättare ska underteckna ansökan. Ersättare för kontaktperson får inte vara från samma hushåll. Kontaktperson eller ersättare ska vara anträffbar om det skulle uppstå problem eller klagomål. Tekniska förvaltningen handlägger enbart komplett ifyllda ansökningar.
 • Kontaktperson tillsammans med övriga intresserade bekostar material till blomlådorna och kostnader för blommor och jord samt ansvarar för byggnation. Tekniska förvaltningen tillhandahåller ritning.
 • Blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter. Sikten ska vara fri 50meter på var sida om blomlådorna. Figuren nedan illustrerar bruklig placering av blomlådor.

Illustration över hur blomlådor får placeras.Förstora bilden

I exemplet ovan är gatans bredd 7meter. Om gatan är smalare kan avståndet mellan lådorna ökas och om gatan är bredare kan avståndet minskas. Observera att blomlådornas placering kan påverka infarten till någon villa.

 • Området runt blomlådorna är ingen lekplats för barnen. För att skapa en trafiksäker miljö kring blomlådorna och för att räddningstjänst och renhållningsfordon ska kunna passera tillåts inte parkering inom en sträcka av 10 meter före och efter blomlådorna.
 • Blomlådorna ska vara i mycket gott skick och planterade med levande blommor. Trasiga blomlådor, stenar eller endast jord i lådorna accepteras inte. Skadegörelse är inte ett skäl att låta bli att återställa blomlådorna.
 • Blomlådorna ställs undan för förvaring under vintersäsongen. Lådorna får inte placeras i vägkanten.
 • Ansvaret för blomlådorna får inte överlåtas till annan fastighetsägare utan förvaltningens godkännande.
 • Blomlådorna kan tas bort av tekniska förvaltningen utan förvarning om inte kriterierna efterföljs.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Conny Hansson