KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Ansvarsfördelning mellan kommun och landsting

Regionen ansvarar för sjukvård och behandlingar på sjukhus, vårdcentraler och ibland i ditt hem. Kommunen ansvarar för hälso-och sjukvård på särskilda boenden, på gruppboenden enligt Lagen om stöd och service samt under den tid du vistas i biståndsbedömd dagverksamhet. Kommunen ansvarar även för hemsjukvård.

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral kan du ha rätt till kommunal hälso- och sjukvård. I kommunal hälso- och sjukvård ingår också hjälpmedel och rehabilitering som utförs av arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Om du behöver få kontakt med läkare ska du vända dig till din vårdcentral. Det är läkaren som utreder, ställer diagnoser, behandlar och skriver ut läkemedel. I Strömstad finns två vårdcentraler – Bohuslinden och Capio vårdcentral Strömstad.

Kommunens ansvar

Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för dig som:

  • bor på ett särskilt boende eller är på korttidsplats,
  • bor på gruppboende enligt Lagen om stöd och service,
  • under den tid du vistas på biståndsbedömd dagverksamhet,
  • har hemsjukvård. 

Hemsjukvård är till för personer som inte själva kan ta sig till vårdcentral eller annan vårdgivare. Behovet ska vara sammanhängande över tid och insatserna ska vara individuellt anpassade och ta vara tillvara patienternas egna resurser.

Det finns inga åldersgränser för att få kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser.

Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå. I det kommunala hälso- och sjukvården finns även arbetsterapeuter och sjukgymnaster som ansvar rehabilitering och förskrivning av hjälpmedel. Läkarinsatserna i den kommunala hälso- och sjukvården är primärvårdens ansvar och utförs av dessa.

Samverkande sjukvård

Genom samverkan mellan samhällets olika insatser och nivåer där omvårdnad och sjukvård ges kan resurserna nyttjas med största möjliga nytta för alla. Det samarbetet drivs under begreppet Samverkands sjukvård.

Mer om samverkande sjukvård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Pamela Olsén