KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Nämnder

Nämndernas uppgift är att se till att verksamheten inom det avsedda området bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

I Strömstad finns det fem nämnder förutom revisionen, valnämnden och överförmyndaren.

Nämnderna, ledamöterna och ersättarna väljs av det nya kommunfullmäktige som sammanträder efter valet. Varje nämnd har en ordförande och två vice ordförande, förutom Tekniska nämnden som enbart har en ordförande och en vice ordförande. Majoriteten utser ordföranden och en vice ordförande i varje nämnd. Oppositionen utser en vice ordföranden. I revisionen är det tvärtom.

Nämnder kan fatta egna beslut i kommunala angelägenheter, de kan också förbereda beslut för kommunfullmäktige. Nämndens ansvarsområde framgår i nämndens arbetsordning eller reglemente.

Beslut som fattats av en nämnd kan överklagas enligt bestämmelserna i de lagar som gäller för nämnden, till exempel kommunallagen, förvaltningslagen eller speciallagar.

Arbetsuppgifterna för en nämnd kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Det finns fem nämnder i Strömstads kommun, där varje nämnd har en förvaltning som utför det arbete som nämnden bestämmer.

  • Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen
  • Nämnderna förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • Nämnderna genomför beslut som fattas i fullmäktige

Nämnderna i Strömstads kommun:

Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen

Nämndernas ärendelistor och protokoll

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden
bun@stromstad.se

Kommunstyrelsen
ks@stromstad.se

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se

Socialnämnden
sn@stromstad.se

Tekniska nämnden
tn@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck