Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Utvecklingsmedel Folkhälsoarbete

Folkhälsorådets arbete finansieras av Strömstads kommun och norra hälso- och sjukvårdsnämnden enligt ett gemensamt folkhälsoavtal. I folkhälsorådets budget finns stimulans- och utvecklingsmedel att söka för förvaltningar, verksamheter och organisationer verksamma inom Strömstads kommun.

Offentliga och privata verksamheter samt föreningar och frivilligorganisationer

kan ansöka om utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser och arbete enligt angivna kriterier. Ansökan ska vara folkhälsostrateg tillhanda senast 10 september varje år.

Nämnder och förvaltningar inom Strömstads kommun

Varje kommunal förvaltning gör i anslutning till budgetarbetet en inventering av vilka utvecklingsbehov som finns det kommande året/åren inom den egna verksamheten som harmoniserar med folkhälsoplanens prioriterade områden.

Utifrån inventeringen gör sedan respektive nämnd en skrivelse till Folkhälsorådet gällande vilka områden nämnden planerar att jobba med. Folkhälsorådet fördelar sedan folkhälsomedel enligt angivna kriterier.

Ansökningstid för insatser under år 2024

Om du ska genomföra en insats under år 2024 kan du lämna in ansökan fram t.o.m. 10 september år 2023. Folkhälsorådet tar beslut om din ansökan i december år 2023.

Text

Att tänka på när du söker utvecklingsmedel

Försök att på ett så tydligt sätt som möjligt koppla det du ska göra till något av folkhälsorådets inriktningsområden:

 • Psykisk hälsa
 • Fullföljda studier
 • Trygga och goda uppväxtvillkor
 • Delaktighet och inflytande
 • Goda Levnadsvanor med fokus på ökad fysisk aktivitet samt drogförebyggande arbete

Kriterier för fördelning av utvecklingsmedel för folkhälsoarbete

 • Utvecklingsarbetet ska ligga i linje med prioriterade områden i kommunens folkhälsoplan och bidra till jämlikhet i hälsa.
 • Utvecklingsarbetet ska vara hälsofrämjande och förebyggande.
 • Utvecklingsarbetet ska vara befolkningsinriktat.
 • Utvecklingsarbetet skall vara delfinansierat till minst hälften av den egna verksamheten eller annan verksamhet. Egen arbetstid kan räknas in.
 • Bidrag ges inte till sökandes ordinarie verksamhet.
 • Utvecklingsmedel betalas endast ut till organisationer med anknytning till eller som aktivt samarbetar med Strömstads kommun.
 • Utvecklingsarbetet bör vara ett samverkansprojekt mellan minst två förvaltningar/aktörer.
 • Utvecklingsarbetet ska redovisas på särskild redovisningsblankett efter utförd insats.

Verksamhet som ansöker om utvecklingsmedel ska ha ett pågående värdegrundsarbete samt arbeta för att motverka diskriminering och trakasserier.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Irma Nordin

SIDANSVARIG: Irma Nordin