KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i alla viktiga och principella frågor, fastställer skatt och budget. Kommunfullmäktige utser även ledamöter till Kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Kommunfullmäktige är den enda direkt folkvalda församlingen i kommunen och är ur demokratisk synpunkt ett viktigt debattforum. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Här kan kommuninvånarna lyssna till debatter, ställa frågor, följa de politiska besluten och bevaka sina förtroendevaldas ställningstaganden i olika frågor.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden. Mötena filmas och sänds på webben så att intresserade enkelt ska kunna ta del av diskussioner och beslut.

Kommunfullmäktige i Strömstad har 39 ledamöter.

Presidiet för mandatperioden 2023-2026 är:

Ordförande, Mats Granberg (S)
1:e vice ordförande, Jörgen Molin (M)
2:e vice ordförande, Mattias Gustafsson (SD)

Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ks@stromstad.se
ulrika.haugland@stromstad.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck