Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i alla viktiga och principella frågor, fastställer skatt och budget. Kommunfullmäktige utser även ledamöter till Kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Kommunfullmäktige är den enda direkt folkvalda församlingen i kommunen och är ur demokratisk synpunkt ett viktigt debattforum. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Här kan kommuninvånarna lyssna till debatter, ställa frågor, följa de politiska besluten och bevaka sina förtroendevaldas ställningstaganden i olika frågor.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden. Mötena filmas och sänds på webben så att intresserade enkelt ska kunna ta del av diskussioner och beslut.

Kommunfullmäktige i Strömstad har 39 ledamöter.

Presidiet för mandatperioden 2023-2026 är:

Ordförande, Mats Granberg (S)
1:e vice ordförande, Jörgen Molin (M)
2:e vice ordförande, Mattias Gustafsson (SD)

Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunsekreterare
Ulrika Haugland
0526-196 78
ks@stromstad.se
ulrika.haugland@stromstad.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck