Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Attefallshus, komplementbostadshus och komplementbyggnad

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus som får vara högst 30m².

När du ska bygga ett attefallshus ska du göra en anmälan till miljö- och byggnämnden. De utfärdar ett starbesked som du måste ha innan du får börja bygga.

Det krävs bygglov för nybyggnad men attefallshus är undantagna från detta krav. Det behövs inte heller något bygglov för att bygga till ett befintligt attefallshus under förutsättning att alla de krav som gäller för attefallshus uppfylls. I de flesta fall krävs det en anmälan för både nybyggnad och tillbyggnad.

Läs mer på Boverkets frågor och svar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om vilka krav som gäller för attefallshus/komplementbyggnad.

Handlingar du ska lämna in:

  • Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd (blankett)
  • Planritning, sektionsritning och fasadritning i skala 1:100
  • Situationsplan i skala 1:500 eller 1:400
  • Teknisk beskrivning
  • Kontrollplan, exempel finns här.
  • Grannens/grannarnas medgivande då byggnaden hamnar närmare tomtgräns än 4,5 meter. (Tänk på att samtliga lagfarna ägare ska lämna sitt medgivande)

Från det att din anmälan är komplett tar det några veckor innan du får ditt startbesked som du måste ha innan du kan börja bygga.

Detta gäller

Till ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov uppföra en eller flera komplementbyggnader i omedelbar närhet till bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla så kallade attefallshus på tomten får inte vara större än 30m². Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 4,0 meter.

Byggnaderna ska vara placerade minst 4,5 meter från gräns, men får placeras närmare gränsen om berörda grannar medger det. 
Byggnaderna ska hålla sig 4,5 meter ifrån allmän plats som exempelvis gata, park.

Förutom komplementbyggnaden får du också bygga en friggebod på 15m². Det kräver inte en anmälan. 

Du får i de flesta fall uppföra en komplementbyggnad även om det strider mot den aktuella detaljplanen. Ett exempel är att du får bygga en komplementbyggnad på en del av din tomt som enligt detaljplanen inte får bebyggas, så kallad prickad mark. 

Inreda som bostadshus

Du får inreda byggnaden som ett permanent bostadshus. Den kallas då för ett komplementbostadshus. Då gäller Boverkets byggregler för bostäder, till exempel tillgänglighet och användbarhet. 

Dispens för strandskydd

För att bygga ett attefallshus inom strandskyddat område ska du ansöka om strandskyddsdispens. Du ansöker om dispens från strandskyddet hos miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Läs mer om strandskydd 

Kommunalt avlopp

Om du har kommunalt vatten och avlopp och inreder ytterliggare en bostad som till exempel attefallshus på din fastighet. Då ska du ansöka om ytterligare en lägenhetsavgift också kallad anläggningsavgift.

Läs mer om Vatten- och avloppstaxa-/avgift

Enskilt avlopp

Om du har enskilt avlopp ska du kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen som gör en bedömning av den befintliga avloppsanläggningen för att se om den klarar mer belastning. Om anläggningen inte klarar kraven kan du behöva rusta upp den eller bygga en ny. Alla ändringar ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Läs mer om eget avlopp 

Ibland krävs det ändå bygglov

Bygglov behövs fortfarande om byggnaden eller området är särskilt värdefullt ur en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel. Det kan till exempel vara utpekat i en översiktsplan, detaljplan eller i en kulturmiljöinventering. Byggnaden eller området kan även vara särskilt värdefullt trots att det inte gjorts en inventering. 

Kommunen kan även i en specifik detaljplan för en värdefull miljö bestämma att vissa bygglovsbefriade åtgärder behöver bygglov. 

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Ronny Andersson