KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Hemtjänstpersonal hjälper äldre herre i hemmet

Hjälp i hemmet

Kommunens vård- och omsorg erbjuder hjälp och service till alla åldrar av många olika slag för att du skall kunna känna dig trygg hemma.

Om du upplever att du behöver stöd och omsorg, kontakta biståndsenheten via kommuncenter se telefonnummer och e-post i högerspalten. Under symbolen "Kontakta oss" ovanför bilden hittar du kontaktinformation och kontaktformulär för frågor och synpunkter.

Behöver du hjälp med sjukvårdsinsatser kontaktar du din vårdcentral. Det går även att söka hjälp för anhöriga som inte kan göra det själv.

Du kan ansöka om:

Om du är äldre eller funktionshindrad och har beslut om insatser i din hemkommun, till exempel hemtjänst, och behöver tillfälligt insats i Strömstad kommun tar du kontakt med din biståndshandläggare i din hemkommun.

Beställning av insatsen görs av din biståndshandläggare i din hemkommun. Ansökan måste inkomma senast 4 veckor innan planerad ankomst.

Trygghetslarm
Har du trygghetslarm beviljat i din hemkommun och behöver trygghetslarm i Strömstads kommun, tar du kontakt med din biståndshandläggare i hemkommunen.

Hjälpmedel
Har du hjälpmedel, så skall dessa alltid tas med till den tillfälliga vistelsekommunen. Har du frågor kring hjälpmedel så tar du kontakt med arbetsterapeut i din hemkommun.

Hemsjukvård
Har du hemsjukvård och är bosatt i Västra Götalandsregionen, så tar du kontakt med hemsjukvården i din hemkommun. Är du bosatt utanför Västra Götalandsregionen har du inte rätt till hemsjukvård i Strömstads kommun. Patienter utanför region Västra Götaland tas emot om möjlighet finns.

Är du i Strömstads kommun och vill avsluta din vistelse tidigare alternativt förlänga din vistelse måste du anmäla både till din hemkommun och vistelsekommunen. Ansökan om förlängning av vistelse måste inkomma till Strömstads kommun senast en vecka innan. Om vistelsen avbryts innan beslutstidens utgång, utgår debitering till hemkommunen.

För att vi ska kunna planera din vistelse i Strömstads kommun på bästa sätt, skall ansökan inkomma minst 4 veckor innan du kommer.

 

Till dig som är biståndshandläggare i hemkommunen.
Det är viktigt att handläggaren i hemkommunen tänker på att gällande beslut i hemkommunen kanske inte är direkt applicerbart på förhållanden i din bostad i Strömstad kommun.

Till exempel kan tiden för personlig omvårdnad se annorlunda ut på grund av miljön. Boendemiljön avgör hur insatserna kan utföras, exempelvis måste dusch finnas om denna insats beviljats. Även beräknad tidsåtgång kan avvika.

Det kan även finnas anledning att fråga efter hur den sociala situationen ser ut under sommarvistelsen. Brukaren kanske lever i en familjegemenskap, är serviceinsatserna på rätt nivå?

Vistelse som överstiger 6 månader
Vistelser som överstiger 6 månader är inte att betrakta som tillfällig vistelse. Överstiger önskad tid 6 månader ansvarar bosättningskommunen för utredning och verkställighet.

Beställning av insatser
Som turistkommun är vi hårt belastade inom hemtjänsten under sommarmånaderna. Det är av yttersta vikt att biståndsbeslutet är anpassat efter boendemiljön i vistelsekommunen.

Lika viktigt är det att vi får in er beställning så tidigt som möjligt, minst 4 veckor innan vistelsens påbörjas. Framförhållning krävs för vår resursplanering.

Informera brukaren om vad som gäller med personliga hjälpmedel och trygghetslarm.

Insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen bygger på att vårdgivare i hemkommunen tar kontakt med motsvarande profession I Strömstad kommun (gäller patienter bosatta inom Västra Götalandsregionen).


Växelvård innebär att du regelbundet växlar mellan att bo hemma och bo på korttidsboendet.

Det kan vara för att anhöriga som vårdar dig i hemmet ska få möjlighet till återhämtning och vila.

Behovet bedöms av en biståndshandläggare. 

Syftet med korttidsplatsen är att stödja dig när du behöver få tillbaka, behålla eller förbättra din förmåga att klara din vardag till exempel, efter en sjukhusvistelse. Målet med korttidsvistelsen är att möjliggöra en bra rehabiliteringsplan så att du kan bo kvar hemma.

Du som är anhörig och vårdar en person i hemmet som inte kan vara ensam hemma kan få hjälp med avlösning.

I Strömstad kan du som är anhörigvårdare få avlösning upp till 12 timmar i månaden kostnadsfritt. Avlösningen innebär att personal kommer hem till dig så att du kan uträtta ärenden eller få annan fri tid. Du kan också ansöka om avlösning utöver 12 timmar, den tjänsten erbjuds mot avgift.

Dagverksamhet ger stöd och stimulans till dig som har en demensdiagnos och bor hemma. På Solbogården erbjuder olika aktiviteter som sång och musik, promenader, matlagning, avkoppling och vila.

Aktiviteterna kan ge en meningsfull dag med sällskap och gemenskap.

Dagverksamheten kan även ge dig som vårdar en närstående i hemmet en viktig avlastning.

Äldre personer som behöver hjälp med sin vardag kan ansöka om bistånd från kommunen.
Det går att få hjälp med exempelvis:

  • Personlig omvårdnad, som hjälp med dusch eller med vardagshygien och klädsel.
  • Städning
  • Tvätt
  • Matdistribution
  • Måltidshjälp
  • Trygghetslarm

Omfattningen av hemtjänstinsatserna beror på dina behov. Hemtjänstinsatserna kan utföras både dag- och nattetid, behovet bedöms av en biståndshandläggare.

Du som är över 65 år eller har någon typ av funktionsnedsättning och känner dig orolig för att till exempel ramla utan möjlighet att kalla på hjälp, kan ansöka om trygghetslarm

Ledsagning kan ingå som en del i ett beslut om hemtjänst eller boendestöd eller beviljas som en enskild insats.

Insatsen ledsagning är till för att bryta isolering och öka möjligheten till fritidsaktiviteter utanför hemmet.

Ledsagning kan även omfatta att personal åker med exempelvis till sjukhus när inte anhöriga har möjlighet att följa med. Anhöriga ska dock alltid tillfrågas i första hand.

Särskilt boende/vård- och omsorgsboende är ett boende för dig som behöver service och omvårdnad dygnet runt. På ett särskilt boende får du allt det stöd som du behöver i vardagen, inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast liksom regelbundna läkarbesök.

Hur ansöker du?

Kommunens biståndshandläggare handlägger din ansökan om stöd och hjälp i hemmet.

Du kan göra din ansökan både muntligt och skriftligt. Du kontaktar någon av våra biståndshandläggare via kommuncenter, som gör en utredning på ditt behov och ger beslut. Lämna telefonnummer, födelsedata och ärende så återkommer vi inom 48 timmar.
Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Du kan också använda vår e-tjänst, se länkar nedan.

Vad kostar det?

De insatser du beviljas är avgiftsbelagda. Information om vilka avgifter som gäller hittar du i vår taxa för vård och omsorg.

Avgiftshandläggaren kommer även att skicka ut en inkomstförfrågan så att rätt debitering sker till den som får bistånd.

Läs mer om avgifter här Länk till annan webbplats.

Läs mer om hemsjukvård

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Relaterad information

Vi tipsar om det digitala anhörigstödet "En bra plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." där du kan söka riktad information och kunskap för dig i din roll som stöttepelare, samt få kontakt med anhöriga i liknande situation.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Annika Unger