Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

kommun@stromstad.se

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Fördjupad översiktsplan för Strömstad tätort med Skee

Karta över planområdet FÖP Strömstad tätort med Skee

Strömstads kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översikts­plan (FÖP) för Centrum-Skee. Planen föreslår riktlinjer för utveckling av allt från bebyggelse och verksamheter till naturområden och vandringsstråk.

Planens huvuddrag

Fördjupad översiktsplan för Strömstad - Skee inrymmer ca tre fjärdedelar av kommunens samlade bostadsutbyggnad. Utbyggnaden ska lokaliseras så att den stärker underlaget för befintlig infrastruktur och service. Planförslaget anger hur tätorternas närrekreation kan säkerställas och utvecklas. Utgångspunkten är att en utbyggnad av bostäder och verksamheter ska ske i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur.

Utställningen är avslutad

Kommunstyrelsen (KS) godkände 2020-09-30 ett förslag till särskilt utlåtande.

I utlåtandet redovisas inkomna yttranden under utställningen samt hur kommunen ställer sig till dessa yttranden.

KS beslutade att FÖP ska ändras inför antagande enligt vad som anges i utlåtandet.

Utställningshandlingar

Kommunstyrelsens beslut

Bilagor

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Karta över fördjupad översiktsplan för Södra Kustområdet

Södra Kustområdet

Klicka i kartan för större format

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Malin Fransson