KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Fördjupad översiktsplan för Strömstad tätort med Skee

Karta över planområdet FÖP Strömstad tätort med Skee

Strömstads kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översikts­plan (FÖP) för Strömstad-Skee. Planen beskriver var och hur ny bebyggelse kan tillkomma i planområdet. Planen beskriver också vilka natur- och kulturvärden som är viktiga att bibehålla och ger på så sätt en bild av önskad utveckling av Strömstad och Skee med närområden.

Planens huvuddrag

Fördjupad översiktsplan för Strömstad - Skee inrymmer huvuddelen av kommunens samlade bostadsutbyggnad fram till år 2040. Utbyggnaden ska lokaliseras så att den stärker underlaget för befintlig infrastruktur och service. Planförslaget anger också hur tätorternas närrekreation kan säkerställas och utvecklas. Utgångspunkten är att en utbyggnad av bostäder och verksamheter ska ske i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur. Läs en kortversion av planen här:

Kommunstyrelsen godkände 2020-09-30 ett förslag till särskilt utlåtande. I utlåtandet redovisas inkomna yttranden under utställningen samt hur kommunen ställer sig till dessa yttranden. Kommunstyrelsen beslutade att FÖP ska ändras inför antagande enligt vad som anges i utlåtandet.

Utställning 2

Kommunstyrelsen beslutade 2024-06-12 att skicka planförslaget på utställning 2.

Planförslaget är utsänt för utställning fram till 20 september. Handlingarna finns även tillgängliga i Kommuncenter i stadshuset och på stadsbiblioteket.

Om du vill lämna skriftliga synpunkter ska de skickas till:

ks@stromstad.se eller Strömstads kommun, Kommunstyrelsen, 452 80 Strömstad senast fredagen den 20 september. Ange KS/2007-0037.

För frågor kontakta Kommuncenter 0526-190 00.

Process för framtagandet av fördjupad översiktsplan.

Illustration över processen för den fördjupade översiktsplanen Strömstad-Skee. FÖP för Strömstad-Skee är nu i steget för utställning 2.

Utställningshandlingar

Bilagor

Samrådsredogörelse

Särskilt utlåtande

Den fördjupade översiktsplanen för Strömstad-Skee har tidigare varit utsänd på utställning (februari-juni 2020).

Planen återremitterades inför antagande i Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige 2021-04-29 §34 Pdf, 534.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Malin Fransson