HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Fördjupad översiktsplan för Strömstad tätort med Skee

Karta över planområdet FÖP Strömstad tätort med Skee

Strömstads kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översikts­plan (FÖP) för Centrum-Skee. Planen föreslår riktlinjer för utveckling av allt från bebyggelse och verksamheter till naturområden och vandringsstråk.

Planens huvuddrag

Fördjupad översiktsplan för Strömstad - Skee inrymmer ca tre fjärdedelar av kommunens samlade bostadsutbyggnad. Utbyggnaden ska lokaliseras så att den stärker underlaget för befintlig infrastruktur och service. Planförslaget anger hur tätorternas närrekreation kan säkerställas och utvecklas. Utgångspunkten är att en utbyggnad av bostäder och verksamheter ska ske i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur.

Utställningen är avslutad

Kommunstyrelsen (KS) godkände 2020-09-30 ett förslag till särskilt utlåtande.

I utlåtandet redovisas inkomna yttranden under utställningen samt hur kommunen ställer sig till dessa yttranden.

KS beslutade att FÖP ska ändras inför antagande enligt vad som anges i utlåtandet.

Utställningshandlingar

Kommunstyrelsens beslut

Referat från möten

25 september 2018; Mötesplatser, ytor för evenemang och utveckling i centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Plats Strömstad Gymnasium

30 oktober 2018: Bostäder, grönytor och stadens omgivningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Plats Kulturhuset Skagerack

31 oktober 2018: Skee- fortsatt diskussion om Skees utveckling
Plats Skee Skola

Samrådsredogörelse

Bilagor

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Översiktsplanerare
Björn Richardsson
0526-196 80 
070-277 20 29
bjorn.richardsson@stromstad.se

Anna Wallblom
0526-193 79
anna.wallblom@stromstad.se

Karta över fördjupad översiktsplan för Södra Kustområdet

Södra Kustområdet

Klicka i kartan för större format

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Björn Richardsson