KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Parkeringsregler

Här presenterar vi exempel på typiska parkeringsmisstag och vad som gäller vid felparkering. Förhoppningsvis får du en del tips som gör att du kan undvika att parkera fel. För närmare beskrivning och exakta formuleringar av generella parkeringsregler hänvisas till gällande lagstiftning.

Här får du parkera

Parkera på gatan

På en gata eller allmän väg får du inom tättbebyggt område parkera högst 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Det gäller både på platser där det inte finns några vägmärken och där det är utmärkt med ett ”P” utan någon skylt under som säger något annat – till exempel ”2 tim”.

Regeln gäller inte i de fall generella regler förbjuder att du stannar eller parkerar, till exempel framför övergångställe, korsning, huvudled eller om särskild utmärkning med vägmärken anger något annat.

T-kors

I ett T-kors (trevägskorsning) gäller samma regler som i en vanlig vägkorsning, det vill säga förbud att stanna eller parkera inom 10 meter från korsningen. Tänk på att parkeringsförbudet även gäller på den sida som saknar anslutning.

Gångbana

Här finns ofta två typer av fel som ofta begås. Det första är att man på smala gator parkerar med ett hjulpar uppe på gångbanan för att underlätta framkomligheten för biltrafiken. Det andra är att man tror att det är okej att parkera på gångbana t.ex. i samband med flyttning till och från bostaden. Observera att inget av detta är tillåtet. Däremot kan man söka dispens från gällande parkeringsregler i samband med t.ex. flyttning. Kontakta kommunens trafikservice för mer information.

Lastplats/zon

På en lastplats/zon får man endast stanna för att lasta eller lossa stora eller skrymmande föremål. Du får alltså inte stanna för att handla en lunch eller en tidning.

På- och avstigningsplats/zon

En på eller avstingning sker direkt. Du får alltså inte stanna för att vänta på någon.

Parkeringsförbudszon

När man kör i en zon med parkeringsförbud gäller förbudet i hela området tills det kommer en slutskylt. Eftersom skylten sitter där zonen börjar, är det lätt hänt att man glömt bort förbudet när man väl är inne i området. Det är också lätt hänt att man helt missar skylten.

Avståndsbedömning

Det är många som tycker att det är svårt att bedöma avstånd till exempelvis vägkorsningar, övergångsställen med mera. Tänk på att du inte får stanna eller parkera närmare än 10 meter från korsning eller före övergångsställe samt 20 meter före och 5 meter efter en busshållsplats.

Avgiftssträcka

I områden där biljett gäller händer det ibland att folk köper sin biljett, men sedan glömmer att kontrollera avstånd till övergångsställe eller vägkorsning. Trafikreglerna gäller alltid, oavsett om du har parkeringsbiljett eller inte.

Park/plantering

Ett vanligt misstag är att många parkerar sitt fordon eller del av fordonet i terräng. Tänk på att det är förbjudet att stanna och parkera i terräng. Med terräng menas allt som inte är väg. Det innebär att du inte får parkera ditt fordon längs med en gata där en del av fordonet står utanför den yta som är avsedd för motorfordon.

Parkeringsförbud och stannandeförbud

Många tycks tro att det är tillåtet att stanna och göra kortare ärenden, till exempel för bankomatuttag, men det är det inte. Vid stannandeförbud får man inte stanna alls och vid parkeringsförbud får man bara stanna för av- och påstigning eller för att lasta och lossa gods.

​Parkera på tomtmark

Mark som inte är gatumark kallas tomtmark. Den som äger marken bestämmer själv om det ska vara tillåtet eller inte att parkera där. Vid infarten visar ett vägmärke vad som gäller. På en tilläggstavla står det vem som övervakar parkeringsreglerna och telefonnumret till detta bolag. Om du inte följer parkeringsreglerna kan en kontrollavgift tas ut.

Okunskap

Det kanske allra vanligaste felet är att man inte vet vilka regler som gäller. Antingen har reglerna fallit i glömska eller så har det kommit nya regler som man inte tagit reda på. Som trafikant har du alltid ansvar att veta vilka trafikregler som gäller. Om du vill uppdatera dina kunskaper så är en bra början att gå in på Transportstyrelsens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där hittar du det du behöver veta.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Conny Hansson