KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa och behöver hjälp bör du kontakta kommunens socialtjänst.

Alla som i sitt vardagliga liv kommer i kontakt med barn eller ungdomar och misstänker att de far illa bör anmäla detta till socialtjänsten.

Du behöver inte ha bevis för att barnet far illa. Det räcker med din oro eller misstanke. Som privatperson kan du vara anonym när du kontaktar oss.

Alla som i sitt yrke arbetar med barn och ungdomar, eller arbetar på en myndighet vars verksamhet berör barn och unga, är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om man får kännedom om eller misstänker att barn eller ungdomar far illa.

Så gör du en Orosanmälan

Vill du fråga om råd eller göra en anmälan ska du kontakta en socialsekreterare. Socialtjänsten når du på telefon 0526-192 77. Det går också bra att göra en anmälan i e-tjänsten. där hittar du även blanketter om du hellre gör en skriftlig anmälan, se länk nedan.

Efter kontorstid - på kvällar och helger - kan du ringa till vår socialjour på telefonnr: 0522-69 74 44.

Vill du vara anonym?

Du har rätt att vara anonym vid en orosanmälan.

I så fall är det viktigt att du:

  • Inte talar om ditt namn
  • Tänker på hur du formulerar dig i din anmälan, använd inte uttryck som exempelvis: min granne, kollega eller annat som kan leda tillbaka till dig som anmälare.

Huvudregeln är att socialsekreteraren ska berätta för den som blivit anmäld vem som gjort anmälan och kommer att lämna ut anmälan oredigerad i sin helhet.

Tänk på att om du anmäler anonymt så finns det ingen möjlighet för socialtjänsten att ta ny kontakt om det framkommer oklarheter.

Det är socialtjänstens uppgift att utreda situationen och avgöra vilket stöd eller skydd som barnet eventuellt behöver.

Övriga viktiga telefonnummer:

Barnens hjälptelefon, Bris 116 111

Bris vuxentelefon 077-150 50 50

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Brottsofferjouren 116 006

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Individ- och familjeomsorg
0526-192 77
8.30-12.00 och 13.00-16.30
Fax 0526-194 87

Besöksadress
Surbrunnsgatan 13

Öppettider för besök
9.00-12.00 13.00-16.00

Enhetschef
Ulrika Reinholdsson
0526-191 81
ulrika.reinholdsson@stromstad.se

Verksamhetschef IFO
Anna Almén
0526-194 84

Utanför kontorstid, ring Socialjour
0522-69 74 44

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ulrika Reinholdsson