KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Nationella prov

Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan.

Huvudsakligt syfte med de nationella proven

  • Att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
  • Att ge underlag till Skolverkets analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Proven ska framför allt fungera som en avstämningspunkt i slutet av en årskurs eller en kurs, och visa vilka kvaliteter eleven har i sina kunskaper i de ämnen/kurser där proven genomförs. 

Provresultaten ger även god information om vilka kunskaper som utgör styrkor och vilka kunskaper som eleven genom undervisning behöver utveckla mer. 

Proven ger dessutom en bild av hur undervisningen har fungerat, vilket i sin tur kan ge uppslag till hur undervisningen kan utvecklas. 

Ämnen och årskurser för nationella prov

Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras.

Årskurs 3 har nationella prov i ämnena:
- svenska/svenska som andraspråk
- matematik

Årskurs 6 har nationella prov i ämnena:
- svenska/svenska som andraspråk
- matematik
- engelska

Årskurs 9 har nationella prov i ämnena:
- svenska/svenska som andraspråk
- matematik
- engelska
- något av SO-ämnena (geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap)
- något av NO-ämnena (biologi, fysik, kemi)

Tider för nationella prov

På skolverkets webbplats finns information om när de nationella proven skall genomföras.
> Skolverkets webbplats om nationella prov i grundskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Verksamhetschef förskola, grundskola F-6, fritidshem, anpassad grundskola
Björn Nilsson
0526-192 26
bjorn.nilsson@stromstad.se

Länkar

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Björn Nilsson