Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Trädfällning

Träd på kommunal mark kan i vissa fall tas bort efter önskemål från allmänheten. För att kommunen ska ta ställning om lämpligheten krävs en ansökan om trädfällning.

Strömstads kommun ansvarar för att på ett långsiktigt och hållbart sätt ta hand om våra träd och skapa variation i trädbeståndet genom olika skötselåtgärder som till exempel föryngring, beskärning och gallring.

Kommunens bedömning

För att avgöra om trädet ska fällas eller inte tar kommunen hänsyn till:

  • Trädets betydelse för området som helhet
  • Trädets ekologiska och estetiska värden
  • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens
  • Trädets kondition, det vill säga hur trädet mår/hur stabilt det är

Kommunens gatuavdelning meddelar sitt beslut så snart som möjlighet ges.

Ansökan skickas till:

Strömstads kommun
Tekniska förvaltningen
Gatuavdelningen
452 80 Strömstad
E-post: tn@stromstad.se

Kontakt

Kommuncenter

Stadshuset,
Norra Bergsgatan 23

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Öppettider vardagar:
8:00 - 12:00,
13:00- 16:30

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Conny Hansson