KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Val och antagning - gymnasieansökan

Vem kan söka till gymnasiet?

Är du under 20 år kan du söka till gymnasiet. Utbildningen måste påbörjas senast vårterminen det år du fyller 20 år.

Du kan inte söka gymnasiet om du tidigare har gått klart ett nationellt gymnasieprogram, har en likvärdig utbildning eller har avlagt International Baccalaureate (IB).

Viktiga datum

Viktiga datum hittar du på Antagningskansliets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du kommer direkt från grundskolan

Du som går 9:an gör din gymnasieansökan via webben. Alla elever i åk 9 får information och inloggningsuppgifter av en studie- och yrkesvägledare på skolan i början av januari aktuellt år. Du kan sedan registrera dina val till och med den 1 februari.

Behörighet

Antagningen till ett nationellt program bygger på ditt slutbetyg från grundskolan eller motsvarande. Det krävs att du uppfyller behörighetskraven för att du skall kunna bli antagen. Behörigheten kan variera mellan olika program, se nedan.

Yrkesprogrammen

För att bli antagen till något av yrkesprogrammen krävs att du har godkänt i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt ytterligare fem ämnen.

Estetiska programmet

För att bli antagen till Estetiska programmet krävs att du har godkänt i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt ytterligare nio ämnen.

Humanistiska programmet, Ekonomi- och Samhällsvetenskapsprogrammet

För att bli antagen till Humanistiska programmet, Ekonomi- eller Samhällsvetenskapsprogrammet krävs att du har godkänt i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap samt ytterligare fem ämnen.

Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet

För att bli antagen till Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet krävs att du har godkänt i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, biologi, fysik, kemi samt ytterligare sex ämnen.

Om du saknar betyg i engelska

Du som har ett annat modersmål än svenska och har kommit till Sverige sent under grundskolan, kan under vissa förutsättningar få dispens om du saknar godkända betyg i engelska. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att få mer information samt eventuell blankett för ansökan om dispens.

Gymnasieantagningen i Fyrbodal

Det är Gymnasieantagningen Fyrbodal som sköter antagningen till alla kommunala och fristående gymnasieskolor Fyrbodal.

Flyttar du efter att du har lämnat in din ansökan så är det viktigt att du meddelar din nya adress till Gymnasieantagningen.
Kontaktuppgifter hittar du på antagningskansliets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studier på annan ort

Vill du söka till en utbildning i en kommun utanför Strömstad/Fyrbodal, gör du även det på Antagningskansliets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig om du inte känner dig säker på hur du ska göra.

Ansökan till Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU)

Du som vill söka till NIU måste göra två ansökningar. Ta kontakt med den skola som erbjuder NIU. Vilka skolor som har NIU i Fyrbodal hittar du på Antagningskansliets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. OBS andra ansökningsdatum kan gälla! Förutom en ansökan till skolan måste du även lämna en ansökan till det gymnasieprogram som du vill gå.

Meritvärde (betygspoäng)

Meritvärdet får du fram om du lägger ihop betygsvärdena för de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg. För dig som fått betyg i moderna språk som språkval får meritvärdet beräknas på summan av betygsvärdena av detta betyg och de 16 bästa betygen i övrigt. Höstbetyget gäller för den preliminära antagningen från årskurs 9.

Betygsvärdet för betygen bestäms enligt följande:
A = 20 B = 17,5 C = 15 D = 12,5 E = 10 F = 0

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Louise Buhre