Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Ved och pellets

Både ved och pellets räknas som förnyelsebara energikällor och bidrar inte till växthuseffekten. De är ut miljösynpunkt betydligt bättre alternativ än att elda med olja eller eluppvärma sitt hus.

Att kombinera ved- eller pelletseldning med solfångare är ett bra alternativ eftersom pannan ofta får väldigt dålig verkningsgrad under sommaren när man inte eldar så mycket.

I ett biobränsleeldat uppvärmningssystem är det en god idé att sätta in en ackumulatortank, främst för att minska utsläppen. Under tiden pannan brinner värms vattnet i ackumulatortanken, som kan användas senare under dagen. I tanken är det två separata system, ett för varmvatten och ett för vattnet till radiatorerna.

Både ved- och pelletspennor kan vara P-märkta. Det är en kvalitetsmärkning som utfärdas av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, och har krav på säkerhet, effektivitet, utsläpp och driftsäkerhet.

På energimyndighetens hemsida finns tester av olika ved- och pelletspannor.

Trotts att ved är en förnyelsebar energikälla och bra alternativ för miljön kan det om man eldar fel producera höga halter med miljöfarliga ämnen, som också är skadliga för människors hälsa. Absolut billigast blir det om man har egen ved att tillgå, men även att köpt ved ger ett billigt bränsle.

Generella regler vid all småskalig eldning:

  • Ved som eldas skall vara torr.
  • Vid upptändning i samband med vedeldning bör inomhustorkad finhuggen ved (upp till 5 cm i tjocklek) användas.
  • Material som inte är avsett som bränsle eller tillverkats av avfall eller dylikt får inte eldas. Målat eller impregnerat träavfall får inte eldas. Kartonger såsom tillexempel mjölkpaket och wellpapp skall ej eldas, utan istället läggas i behållarna vid återvinningsstationerna.
  • Endast rent, torrt och obehandlat trä får eldas. Anmälningskrav Vid installation av eldstad eller vid väsentlig förändring av befintlig eldstad eller rörkanal skall en anmälan göras till kommunen. Anmälan ska lämnas in minst tre veckor innan arbetet påbörjas och görs till kommunens byggavdelning.

Även pellets är ur miljösynpunkt ett bra alternativ, det är ett förnyelsebart biobränsle som inte bidrar till växthuseffekten.

Fakta om pellets:

  • 1 kg pellets innehåller ungefär 4,8 kWh
  • 1 m3 olja = 2,1 ton pellets (eller 3,2m3)
  • 1 m3 pellets = 3100 kWh
  • 1 ton pellets = 1,5m3

Vill man byta från olja-, ved- eller kombipanna till att börja elda med pellets kan det räcka med att byta brännaren till en pelletsbrännare och inte behöva köpa en helt ny panna. Det är inte det optimala men det funkar. Ett pelletsförråd och en matarskruv behöver också installeras.

Pellets säljs i småsäck, storsäck eller bulk (lösvikt), vilket också påverkar vilket pris som sätts.

Pellets kan miljömärkas med Svanen, vilket innefattar krav på tillverkning, transport och lagring.

Om du störs av din grannes eldning bör du först och främst prata med din granne. Det är inte säkert att grannen insett att eldningen stör. Om inget annat hjälper kan du vända dig till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Energi- och klimatrådgivare

Ring gärna och boka ett besök. Du kan även ta kontakt via e-post: energiradgivning@uddevalla.se

Pål Kindblom
Telefon: 0522-69 73 19

Eva Ginstrup
Telefon: 0522-69 63 54

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Madeleine Skoglund