KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Regler för sekretess

Vissa av kommunens handlingar får inte lämnas ut En sekretessbelagd handling innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifterna får inte lämnas ut och därför har du inte rätt att ta del av dem.  

Sekretessbelagda handlingar kan till exempel handla om uppgifter om människors personliga förhållanden som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst.

Det spelar ingen roll om du skickar ett brev eller mejl till oss och skriver att det är hemligt. Uppgifterna omfattas bara av sekretess om lagen anger det.

Om kommunen inte kan lämna ut en handling på grund av att den är sekretessbelagd kan du klaga på det. Då gör myndigheten som förvarar handlingen en prövning på din begäran så att du får ett beslut som kan överklagas. Kommunen är skyldig att informera om hur du överklagar.

Internt arbetsmaterial får bara anställda i kommunen läsa. De är inte allmänna handlingar och därför har du som medborgare ingen rätt att läsa dem.

Alla uppgifter i kommunens diarier granskas enligt offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsförordningen (GDPR) innan de blir offentliga. GDPR är en lag som ska skydda människor från att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas.

Kontakt

Kommunjurist
Karolina Berggren
0526-190 74
karolina.berggren@stromstad.se

 

Länk

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i myndigheternas verksamhet.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Karolina Berggren