KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Ansök eller säg upp plats

Ansöka om plats

Barnet måste ha fyllt ett år för att få plats på förskola.

Plats i förskola kan sökas tidigast 6 månader innan du har behov av barnomsorg. Hemkommunen skall erbjuda barnet plats på förskola inom fyra månader efter att vårdnadshavaren anmält önskemål. Strömstad kommun erbjuder plats så nära önskat placeringsdatum som möjligt. Därför är det viktigt att i ansökan uppge det datum då du verkligen har behov av plats på förskola.

Du kan välja tre olika förskolor i ansökan. Om ingen av de önskade förskolorna har plats vid önskad tidpunkt, erbjuds plats vid någon annan förskola i kommunen.

En plats i förskola är ett abonnemang som löper över hela året tills platsen sägs upp i kommunens e-tjänst. Platsen övergår till en plats i fritidshem när barnet börjar förskoleklass om förskoleplatsen inte sägs upp. Observera att ditt barn enbart har rätt till plats på fritidshem om du förvärvsarbetar eller studerar. Avgift betalas 12 månader per år.

Du ansöker, besvarar platserbjudande samt säger upp plats via kommunens e-tjänst. Om du inte svarar på erbjudandet i tid kommer det att tas bort och barnet åker då ur kön. Tackar du nej till erbjudandet åker barnet också ur kön.

Turordning

Först turordnas barn som behöver särskilt stöd i form av förskola. Därefter turordnas barn efter anmälningsdatum.

Syskonförtur innebär att om två barn har önskemål om plats vid samma förskola ges i första hand platsen till det barn som redan har ett syskon på förskolan. Det barnet som inte får platsen får ett erbjudande till en annan förskola på det önskade datumet. För att förturen ska gälla behöver ansökan om plats inkommit minst 4 månader före önskat startdatum.

Från annan kommun

Är du folkbokförd i annan kommun och tänker flytta till Strömstad, kan du ansöka om plats på förskola innan familjen har en bostad i kommunen. När barnet börjar förskolan måste emellertid både barnet och minst en vårdnadshavare vara folkbokförda i Strömstads kommun. Om du inte tänker folkbokföra dig i Strömstads kommun men ändå vill ha en förskoleplats här måste ett avtal upprättas mellan hemkommunen och Strömstads kommun. Avtalet måste skrivas eftersom hemkommunen då skall betala ersättning till Strömstads kommun. Har inget avtal kommit in när barnet ska börja på förskolan tas ansökan om förskoleplats i kommunen bort.

Ansökan om omplacering

Om du av någon anledning vill eller behöver byta förskola för ditt barn kan du ansöka om omplacering. Barn som står i kö för omplacering får i första hand plats på den nya förskolan i augusti. Ansökan om omplacering i augusti görs via e-tjänsten senast 31 mars varje år. Inkommer ansökan senare räknas det inte som förtur.

Ansökan om omplacering görs genom att du registrerar en ny ansökan i kommunens e-tjänst.

När du får erbjudande om ny plats kan du välja att acceptera eller avstå. Om du väljer att avstå kommer köplatsen att tas bort.

Vid omplacering finns det ingen garantitid, utan omplacering erbjuds i mån av plats på önskad förskola.

Uppsägning av plats

Både vårdnadshavare och kommunen kan säga upp en plats.

Vårdnadshavare säger upp platsen via kommunens e-tjänst.

  • Uppsägningstiden är en månad.
  • Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller ej.
  • Vid uppsägning av plats som avser hela eller delar av perioden 1 juni - 31 augusti kan ny ansökan lämnas tidigast den 1 september.
  • Kommunen kan säga upp en plats som inte har använts under en månad - om särskilda skäl inte finns - samt vid två obetalda fakturor. Rektor kan besluta om undantag vid ex. sjukdom och vid resor. Ny ansökan kan göras och plats kan erhållas först när den gamla skulden är betald.


Vanliga frågor

Du ska, enligt lag, få ett erbjudande om plats i förskolan från kommunen inom fyra månader.

Rektorerna är placeringsansvariga och beslutar om tilldelning av plats. Så fort rektorerna meddelar att plats finns skickas platserbjudande till barnets vårdnadshavare via kommunens e-tjänst. Detta erbjudande skickas ut med epost.

Om det inte finns plats på någon av de önskade förskolorna erbjuds plats på en annan förskola i kommunen.

Uppsägningstiden är en månad från det att anmälan om uppsägning kommit in till kommunen.

Uppsägning och ändringar av inkomst görs i vår e-tjänst.
Schema registreras i Vklass.

> Läs mer om hur du säger upp platsen
> Läs mer om hur du registrerar schema
> Läs mer om hur du registrerar ändrad inkomst

Kommunen kan inte meddela vilken köplats barnet har.

Det beror på att köplatsen kan ändras, på grund av att omplaceringar och eventuella förturer går före i turordning.

Ansökan om plats görs i kommunens e-tjänst.
> Mer information om ansökan om plats

Det är rektor som beslutar om förtur.

Rektorerna är placeringsansvariga och beslutar om tilldelning av plats.

Kommunen har under vissa perioder kunnat meddela platser med väldigt lång framförhållning. Så fort rektorn meddelar att plats finns skickas platserbjudande till vårdnadshavare via kommunens e-tjänst. Vårdnadshavaren får då ett mail om att det finns ett erbjudande att besvara i e-tjänsten.

Om det inte finns plats på förskolan som är närmast där du bor erbjuds plats på en annan förskola i kommunen.

Om det inte finns plats på någon av de önskade förskolorna erbjuds plats på en annan förskola i kommunen.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Verksamhetschef förskola, grundskola F-6, fritidshem, anpassad grundskola
Björn Nilsson
0526-192 26
bjorn.nilsson@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Ylva Axelsson