Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Alla arvoden, taxor och avgifter

Kommunens arvoden och taxor ses över varje år och fastställs av kommunfullmäktige i november.

Arvoden, taxor och avgifter som gäller under 2023.

Barn- och utbildningsnämnden

Innehåller bland annat taxor för lokalhyra, bibliotek, kulturskola, förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola samt för måltid och skollunch.

Miljö- och byggnämnden

Innehåller bland annat taxor för bygglov, kartor, miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd, tillsyn enligt miljöbalken och räddningstjänsten.

Socialnämnden

Innehåller bland annat taxor för vård, omsorg och boendestöd, stöd och service samt färdtjänst.

Tekniska nämnden

Innehåller bland annat taxor för vatten- och avlopp, avfall, hamn och gästhamn, fjärrvärme, upplåtelse av platsmark och parkeringstaxa.

Kommunstyrelsen

Innehåller taxor för hyra av kulturhuset samt idrottsanläggningar samt taxor för kopiering och utskrifter.

Politikerarvoden

Innehåller arvoden för politker.

KONTAKT

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef
Carsten Sörlie
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ulrika Haugland

SIDANSVARIG: Natalia Larsson