MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Riksfärdtjänst

Om du har ett funktionshinder som gör att du inte kan resa med ordinarie färdmedel när du till exempel ska hälsa på släkt och vänner i en annan kommun utanför färdtjänstområdet, kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är ersättning för reskostnad för den som på grund av stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Resan görs med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare eller med ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller personbil. Resa med särskilt anpassat fordon eller personbil beviljas enbart då det är visat att den resande inte kan resa med allmänna kommunikationer med ledsagare.

Resenär som endast har behov av resor som på annat sätt bekostas av det allmänna beviljas inte riksfärdtjänst.

Vem kan få riksfärdtjänst?

Den som söker riksfärdtjänst via Strömstads kommun måste vara folkbokförd i Strömstads kommun. Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun.

Ledsagare

Resenär som behöver hjälp, under resan i transportmedlet, kan beviljas ledsagare. Resenär som beviljats ledsagare ordnar själv sin ledsagare om det är nödvändigt för att genomföra resan. Att sökanden inte har någon som kan ställa upp som ledsagare, utgör ingen grund för att bevilja riksfärdtjänst med särskilt färdtjänstfordon hela vägen. Ledsagare får inte själv vara färdtjänstberättigad.

Medresenär

Vid tåg och flygresor kan önskat antal medresenärer följa med. Medresenären bokar egen biljett och betalar ordinarie biljettkostnad. Vid resa med serviceresefordon betalar medresenär egenavgift enligt gällande taxa. Större fordon än vad som krävs på grund av resenärens funktionsnedsättning får dock inte nyttjas.

Egenavgift

Resenären betalar en egenavgift enligt fastställd taxa.

Övrig information

Ansökan om resa med riksfärdtjänst ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor före avresedatum och senast fyra veckor i samband med storhelger.

Kontakt

Strömstads kommun 0526-190 00 växel

Färdtjänsthandläggare
Ida Larsson
0722-057 170
0526-190 00

Enhetschef
Blagica Strojmanov
0526-194 36
blagica.strojmanov@stromstad.se

Verksamhetschef
Anna Almén
0526-194 84
anna.almen@stromstad.se

fax 0526-194 52

Besöksadress
Surbrunnsgatan 13

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Lena Beltramin

SIDANSVARIG: Blagica Strojmanov