Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Buller och luftkvalitet

En god ljudmiljö och frisk luft är viktiga faktorer för kommunmedborgarnas trivsel och hälsa. Här har vi samlat information om allt från störande ljud till radonmätning i inomhusluft.

Kommunen kan tillämpa riktvärden för buller och vid behov ställa krav på verksamheter som orsakar störande buller.

Kommunen ska också bidra till att de miljökvalitetsnormer som finns för utomhusluft i tätorter inte öveskrids. Som tillsynsmyndighet för en del av de verksamheter som påverkar luftkvaliteten kan kommunen påverka utsläpp som förorenar genom tillståndsgivning.

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Fredrik Werling