Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Naturinventeringar i norra kustområdet och Strömstad-Skee 2013-2014

Strömstads kommun har 2013-2015 bedrivit de två lokala naturvårdsprojekten Naturinventering norra kustområdet och Naturinventering Strömstad-Skee.

Inventeringarna fungerar som planeringsunderlag vid framtagandet av två nya fördjupade översiktsplaner i kommunen; FÖP Norra kustområdet och FÖP Strömstad-Skee.

Syftet med projekten har varit att kartlägga och kategorisera naturvärden inom de planerade FÖP-områdena för att sedan kunna ta relevant naturhänsyn vid fysisk planering inom dessa områden. Inventeringsresultaten kommer även att inarbetas i kommunens naturvårdsplan när denna uppdateras.

Naturinventeringarna har genomförts av Naturcentrum AB och har löpt parallellt med en fördjupad sandödleinventering.

Den samlade inventeringsrapporten, som bland annat innehåller beskrivningar av ett drygt hundratal värdefulla delområden, kan läsas i Naturinventering norra kustområdet samt Strömstad-Skee 2013-2014 Pdf, 9.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Angelica Karlsson

SIDANSVARIG: Anna Simonsson