Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Styrning

Vision 2030, särskilda etappmål och kommunens värdegrund är viktiga underlag för styrning av kommunens verksamheter liksom för politiska beslut.

En stor del av kommunens verksamhet är lagstyrd, det gäller allt från handläggning av bygglov och andra tillstånd till informations- och ärendehantering. Där inte lagen styr anger kvalitetskrav och etapp- och verksamhetsmål inriktningen för arbetet.

Hur verksamheterna ska arbeta för att uppfylla lagkrav och demokratiska värden anges i olika styrdokument och verksamhetsplaner. Verksamhetsidén beskriver hur vi ska förhålla oss som samhällsbyggare medan värdegrunden styr på vilket sätt vi ger service och arbetar inom skola, omvårdnad och annan verksamhet.

Vision för Strömstad 2030

Strömstad – attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet.
En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass!

Verksamhetsidé

Strömstads kommun är en aktiv aktör i utvecklingen av samhället. Vi svarar upp mot kommuninvånarnas behov och eftersträvar samverkan med både offentliga, ideella och privata aktörer.

Övergripande mål

  • 2030 har Strömstad 15 000 invånare
  • 2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun

Vägen mot övergripande mål och vision ska präglas av:

  • Ökat invånarengagemang
  • Effektiv ekonomisk och ekologisk hushållning
  • God social hållbarhet
  • Offensivt samhällsbyggande

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck