Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Bryggor och sjöbodar

Sjöbodar har av tradition uppförts längs kusten för att användas som förråd för båt- och fiskeredskap. Sjöbodarna utgör karaktäristiska inslag i kommunens bebyggelsemiljöer och kan fortfarande fylla sina ursprungliga funktioner. De utgör viktiga symboler för kustlandskapets historia och fiskenäringen.

Som bas för dem som har sin utkomst från havet är en sjönära verksamhetslokal en absolut nödvändighet. Vissa yrkesgrupper kan fortfarande ha ett behov av traditionella sjöbodar, medan andra behöver mer specifika verksamhetslokaler. Med ett stadigt växande antal fritidsbåtar behövs strandnära förråd för såväl båt- och fiskeutrustning som för olika vattensporter.

Byggnaderna ska inte användas för bostadsändamål, korttidsboende eller som bostadskomplement i form av gäststuga, lusthus, strandpaviljong eller liknande.

Att bygga eller ändra en sjöbod kräver i princip alltid såväl bygglov som strandskyddsdispens. Kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Bryggor

Om du vill anlägga en brygga behöver du göra en anmälan till Länsstyrelsen som prövar om bryggan är lämplig eller inte. Vid prövningen bedömer Länsstyrelsen bryggans påverkan på vattenmiljön vilket bland annat avgörs av materialval, beskuggning, båttrafik och förekomst av föroreningar inom vattenområdet.

Strandskydd

Strandnära områden är vanligtvis även skyddade av Strandskyddslagen. För att uppföra en brygga eller en sjöbod måste du söka strandskyddsdispens. En sjöbod kräver i princip alltid ett bygglov, en brygga kan även kräva bygglov från kommunen.

Läs mer om strandskydd här

Kontakta miljö- och byggförvaltningen för mer information.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Fredrik Werling