KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Beslut

När ditt bygglov har beviljats har du två år på dig från att beslutet vunnit laga kraft att påbörja byggnadsarbetena, annars upphör bygglovet att gälla. Du ska avsluta arbetet inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Observera att startbesked krävs innan byggnadsarbete får påbörjas.

Om du får en avstyrkan

Om din ansökan strider mot plan- och bygglagen får du först en avstyrkan. I den kan du läsa varför bygglov inte kan ges.

När du har fått en avstyrkan har du möjlighet att:

  • ändra eller återkalla din ansökan
  • tillföra ny information
  • begära att få ansökan prövad av politikerna i mljö- och byggnämnden Du kan inte överklaga en underrättelse om avstyrkan.

Däremot kan du överklaga ett beslut som tagits i miljö- och byggnämnden eller på delegation av en tjänsteman. 

Om dina grannar har lämnat negativa synpunkter på din bygglovsansökan får de också möjlighet att överklaga beslutet. De får ett brev när beslutet är fattat med information om hur de kan överklaga.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Ronny Andersson