Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Kommuncenter 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Beslut

När ditt bygglov har beviljats har du två år på dig från att beslutet vunnit laga kraft att påbörja byggnadsarbetena, annars upphör bygglovet att gälla. Du ska avsluta arbetet inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Observera att startbesked krävs innan byggnadsarbete får påbörjas.

Om du får en avstyrkan

Om din ansökan strider mot plan- och bygglagen får du först en avstyrkan. I den kan du läsa varför bygglov inte kan ges.

När du har fått en avstyrkan har du möjlighet att:

  • ändra eller återkalla din ansökan
  • tillföra ny information
  • begära att få ansökan prövad av politikerna i mljö- och byggnämnden Du kan inte överklaga en underrättelse om avstyrkan.

Däremot kan du överklaga ett beslut som tagits i miljö- och byggnämnden eller på delegation av en tjänsteman. 

Om dina grannar har lämnat negativa synpunkter på din bygglovsansökan får de också möjlighet att överklaga beslutet. De får ett brev när beslutet är fattat med information om hur de kan överklaga.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Ronny Andersson