Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och att det som går att återvinna sorteras ut. Från och med 1 augusti 2020 gäller nya krav för utsortering av bygg- och rivningsavfall. Kraven gäller för både yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner. 

Vid byggnadsåtgärder, som exempelvis tillbyggnader och renoveringar eller rivningar och anläggningsarbeten, ska de olika avfallen sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen där rivningen/byggarbetet sker. Kraven på utsortering gäller som minst följande avfallsslag:

  • Trä
  • Mineral (betong, tegel, keramik eller sten)
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips
  • Brännbart

Notera att även fler avfallsfraktioner ska sorteras ut om utsorteringen ger möjlighet till bättre behandling av avfallet. Syftet med kraven är ett led i att hushålla med resurser och att avfall ska hanteras på ett sätt som främjar återanvändning och materialåtervinning.

Undantag för sortering av bygg- och rivningsavfall

Om avfallsslagen är sammanfogade eller inbyggda på ett sätt som gör att det är tekniskt omöjligt att separera och sortera dem på plats, gäller undantaget från kraven på utsortering. När separering inte är tekniskt möjligt med hänsyn till god praxis bör en sådan separering istället göras på en avfallsanläggning med utrustning anpassad för arbetet.

Undantag gäller också om avfallsslaget är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet. I ett sådant fall skulle utsortering ge ett sämre miljömässigt resultat med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan.

Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen för bedömning om undantaget gäller ditt avfall.

Dispens

Om avfallsproducenten bedömer att det inte är möjligt att sortera bygg- och rivningsavfall enligt de nya bestämmelserna finns möjligheten att ansöka om dispens. Ansökan görs hos miljö- och byggnämnden. Dispens kan medges endast i fall där separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Ansökan ska inkomma till nämnden senast två veckor innan åtgärden påbörjas. Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen via mbn@stromstad.se om du vill göra en dispensansökan.


Farligt avfall

Utöver de nya kraven på utsortering av bygg- och rivningsavfall gäller sedan tidigare kravet att farligt avfall ska sorteras ut separat.

Om farligt avfall

Kontakt

Kommuncenter
Stadshuset
Norra Bergsgatan 23

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider Länk till annan webbplats.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Helena Cavalli-Björkman

SIDANSVARIG: Lars Strandberg