KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Hemtjänst

Hemtjänst är ett stöd för att du ska kunna ha möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. Den hemtjänst du får ska utgå från din livssituation och dina behov.

Du kan ansöka om hemtjänst om du behöver hjälp med till exempel städning, tvätt, inköp eller personlig omvårdnad såsom dusch, hjälp med vardagshygien eller klädsel. Omfattningen av hemtjänstinsatserna beror på dina behov. Hemtjänstinsatserna kan utföras både dag- och nattetid.

Kommunens omvårdnadspersonal arbetar utifrån en särskild omvårdnadsplan som upprättas tillsammans med dig och eller anhörig. Behöver du utökade eller minskade insatser – kontakta alltid kommuncenter så kontaktar biståndshandläggaren dig.

För att kunna beviljas hjälp i hemmet gäller att du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt.

För vad som gäller vid tillfällig vistelse i Strömstad kommun se sidan Hjälp i hemmet.

Hemtjänst omfattar de insatserna som du behöver för att klara din dagliga livsföring utifrån biståndsbeslut.

Hit hör:

  • Personlig omvårdnad
  • Inköp (förutsatt att den enskilde har ett Ica/Konsumkort så att inköpen kan faktureras).
  • Städ (se till att ha bra städutrustning)
  • Matdistribution
  • Trygghetslarm
  • Social samvaro
  • Ledsagning

Du kontaktar någon av våra biståndshandläggare via kommuncenter som gör en utredning på ditt behov och ger beslut. Lämna telefonnummer, födelsedata och ärende så återkommer vi inom 48 timmar.
Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Det är kommunens omvårdnadspersonal som utför hemtjänsten. Hemtjänstens personal går in i ditt hem med respekt för att det är just ett hem. Det är också hemtjänstpersonalens arbetsplats där hon/han har rätt att ställa krav på en god arbetsmiljö. Till exempel måste det finnas fungerande städutrustning.

Här kan du se vilka som utför hemtjänser i Strömstad kommun
Utförare Hemtjänst Strömstad kommun (Seniorportalen) Länk till annan webbplats.

Hemtjänsten har dygnet runt-verksamhet och nattetid tillgodoses omvårdnadsbehoven av två sjuksköterskor.

Du betalar en avgift per månad för hemtjänst. Avgiften beror på dina inkomster, vad din bostad kostar och hur många timmar du har hjälp. Har du låga inkomster kan din avgift bli reducerad.

Här hittar du mer information och aktuella avgifter.

Vill du att vi tar del av beröm, klagomål eller förslag på socialförvaltningens verksamhet?

Det är viktigt för oss att få veta om någon av garantierna inte uppfylls. Om du är missnöjd har du möjlighet att lämna synpunkter eller klagomål i vårt kontaktformulär. Tryck på "KONTAKTA OSS" ovanför rubriken på denna sidan.

Du kan även framföra dina synpunkter muntligt till enhetschefen eller din kontaktman.

Enhetschefen kommer att kontakta dig för att föra en dialog om hur vi kan förbättra oss.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Jennie Persson