Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna

Krisledningsnämnden

I kommunen skall finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser (krisledningsnämnd). Krisledningsnämnden träder i funktion först i samband med en extraordinär händelse.

En extraordinär händelse kännetecknas av att den:

  • avviker från det normala
  • innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i
    viktiga samhällsfunktioner
  • kräver skyndsamma åtgärder

Planeringen inför en extraordinär händelse är en uppgift för den normala organisationen.
Kommunen skall för varje mandatperiod fastställa en plan för hur extra ordinära händelser skall hanteras.

Krisledningsnämndenss protokoll 2023

Krisledningsnämndenss protokoll 2022

Krisledningsnämndenss protokoll 2021

Krisledningsnämndenss protokoll 2020

Kontakt

Ulrika Haugland
Kommunsekreterare
0526-196 78
ulrika.haugland@stromstad.se

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Peter Birgersson Dafteryd