KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Ansök om tobakstillstånd

För att sälja tobak i fysisk butik eller digitalt behöver du ansöka om ett tillstånd. Om du ska sälja till andra butiker behöver du tillstånd att bedriva partihandel. Om din ansökan avslås kan du överklaga beslutet till domstol.

Du ansöker om tillståndet genom att använda kommunens e-tjänster. I anvisningarna kan du se vilka dokument du måste skicka in tillsammans med din ansökan

Kom ihåg!

  • Skylt med 18 års åldersgräns
  • Egenkontrollprogrammet ska passa din verksamhet och finnas i butiken
  • Personalen ska utbildas minst en gång per år – använd signeringslista
  • Reklam för tobak är näst intill förbjuden - försäkra dig om att er butik har tillåten reklam.

Det är många regler att följa för den som vill sälja tobak och du måste dessutom anses som lämplig. Därför kommer vi ställa frågor om dig till bland andra Skatteverket och Polismyndigheten. Om du inte har betalat dina skatter i tid eller har begått brott, minskar chansen att få ett tillstånd för att sälja tobak.

Du måste alltid anmäla ändringar i ditt företag som rör viktiga personer, såsom firmatecknare, VD, bolagsmän, aktieägare eller finansiärer. Detta beror på att alla personer som har betydande inflytande över företaget eller dess verksamhet måste godkännas av miljö- och byggnämnden. Person med betydande inflytande (PBI) är ett juridiskt begrepp och det är kommunen som bedömer vilka som är PBI i ett företag.

Om du som tillståndsinnehavare inte själv anmäler väsentliga förändringar i verksamheten betraktas det som en överträdelse av lagen. En sådan överträdelse kan leda till att miljö- och byggnämnden inleder en utredning om sanktioner gällande ditt tillstånd.

Om du ska sluta sälja tobaksprodukter måste du anmäla det via våra e-tjänster.

Strömstads kommun tar ut en avgift när du ansöker om tillstånd att sälja tobak. Dessa pengar återbetalas inte om din ansökan avslås. Om du får ett tillstånd måste du också betala en årlig tillsynsavgift.

För att avgiften ska vara rättvis utifrån den specifika handeln i Strömstad har vi delat in butikerna i två grupper, klass 1 och klass 2. Klass 2 har en högre avgift och omfattar de butiker som har en omfattande gränshandel. Det är ungefär 20 verksamheter i varje grupp.

Tillsynen tar normalt sett längre tid när det gäller omfattande tobaksförsäljning. Det innebär att det finns fler produkter, ett större utbud och mer marknadsföring som måste bedömas. Avgiften ska täcka all tid som ägnas åt ärendet före, under och efter tillsynsbesöket.

Taxor och avgifter - Strömstad (stromstad.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Anna Sanglert