HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Regler för tomtkön

Här finns information om vilka regler som gäller när du anmäler dig till tomtkön. Så snart du lämnat in din ifyllda ansökningsblankett och betalat registreringsavgiften kommer du att kunna ta del av de lediga tomterna. Betalar du inte din årsavgift så förlorar du din plats i kön.

Gå med i tomtkön

Reglerna i sin helhet

 1. Ansökan görs på särskild blankett.
  Vid ansökan ska du betala en registreringsavgift på 1 000 kronor inom tio dagar. Registreringsavgiften betalar du genom inbetalningsavi till

  Strömstads kommun
  Tekniska förvaltningen
  452 80 Strömstad.
  Plusgiro:11 62 50-2.
  Märk betalningen med "tomtkö" + ditt namn och personnummer.
  I början av varje nytt kalenderår ska du betala en årsavgift på 200 kronor. Du får automatiskt ett inbetalningskort från kommunen. Om du inte betalar den årliga avgiften inom en månad, blir du struken ur kön.

 2. Endast fysiska personer över 18 år kan ställa sig i kön. Fördelning av tomter sker enligt placering i kön. Köplatsen är personlig och kan inte överlåtas.

 3. Äkta makar eller sambor får göra endast en ansökan. När du registrerar dig är du skyldig att uppge make/maka eller sambo som medsökande. Vid äktenskapsskillnad eller då samboförhållandet upphör kan såväl huvudsökande som medsökande få rätt att stå kvar i tomtkön enligt följande:

  a) Om båda är enskilt anmälda före äktenskapet/samboförhållandet placeras denne in efter sin individuella anmälning.

  b) Om en av parterna är anmäld före äktenskapet/samboförhållandet placeras denne in efter sin individuella anmälan. Den andra parten erhåller inplacering som om egen anmälan skett då vederbörande blev anmäld som medsökande.

  c) Om första anmälan är gjord gemensamt anses båda parterna individuellt anmälda från den gemensamma anmälningsdagen. Vid b) och c) skall ytterligare en anmälningsavgift erläggas.

 4. Du ska omedelbart meddela förändringar i de uppgifter som ligger till grund för registreringen i kön. Speciellt viktigt är att meddela adressändringar så att en eventuell förfrågan vid fördelning snabbt kan nå dig. Att inte meddela förändringar kan medföra att tomtfördelningen går dig förbi.

 5. Om ansökan innehåller felaktiga uppgifter, kan det hända att registreringen inte gäller.

 6. Om du tilldelas tomt, förlorar du din plats i kön. Du, och eventuell medsökande, som tilldelats tomt genom kommunens försorg får nyanmäla dig i tomtkön tidigast fem år efter det att du/ni tilldelats tomt.

 7. Om du fått tre erbjudanden om tomt inom det område ansökan avser och avstått, placeras du sist i kön.

 8. Tekniska nämnden beslutar om villkoren för köp i respektive exploateringsområde, som exempelvis krav på påbörjad byggnation inom viss tid, vite, med mera.

 9. Tekniska nämnden äger rätt att medge undantag från bestämmelserna, då synnerliga skäl föreligger.

Kontakt

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Prästängsvägen 30

Mark- och exploateringschef
Kristin Ulfstad
0526-191 54
kristin.ulfstad@stromstad.se

Mark- och exploateringsingenjörer
Mattias Sahlberg
0526-196 39
mattias.sahlberg@stromstad.se

Alexandra Liljebjelke
0526-192 31
alexandra.lilliebjelke@stromstad.se

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Kristin Ulfstad