KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Befolkningens utveckling

Strömstad växer, det visar statistik över befolkningens utveckling, ökningstakten har dock avtagit något de senaste åren.

Statistik över inflyttning och befolkningens ålderssammansättning är ett viktigt underlag för budget och annat planeringsarbete. Befolkningen i Strömstads kommun har under de senaste åren ökat kontinuerligt. Statistiken kommer från SCB och Västra Götalandsregionen.

Månadsstatistik 2023-2024


Månad

Folkmängd vid månadens slut

Förändring

2024Januari

13468

-8

Februari

13457

-11

Mars

13487

30

April

13516

29

2023Januari

13291

1

Februari

13299

8

Mars

13303

4

April

13326

23

Maj

13352

26

Juni

13372

20

Juli

13428

56

Augusti

13423

-5

September

13447

24

Oktober

13471

24

November

13489

18

December

13476

-13


Antal invånare från 1970 och framåt

Strömstads kommun har haft en positiv befolkningsutveckling under flera år. I figuren nedan kan du följa befolkningsutvecklingen från 1970 och framåt. Se den interaktiva grafen på SCB:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Graf över befolkningens utveckling

Befolkningsmål år 2030: 15 000 invånare

År 2030 ska Strömstads kommun ha 15 000 invånare. För att nå dit behöver Strömstad fortsatt vara en plats där det är attraktivt att bo och verka. Ökad inflyttning kräver också både fler arbetstillfällen och nya bostäder. Detaljplanering för bostäder är en del av strategin mot målet (se antagen bostadsförsörjningsplan), det är också viktigt att utveckla det lokala företagsklimatet.

För mer information kring befolkningsprognoser, se SCB:s databas.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: William Lindahl