KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Barn- och utbildnings-förvaltningen
Klockaregatan 2
bun@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet är ett dokument för planering och utvärdering av elevens utbildning samt för uppföljning och utvärdering av stödåtgärderna.

Av åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Ett åtgärdsprogram kan överklagas

Det går att överklaga ett beslut om åtgärdsprogram till Skolväsendets överklagandenämnd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Överklagandet kan gälla antingen

  • ett beslut om att skolan inte ska upprätta ett åtgärdsprogram
  • innehållet i ett upprättat åtgärdsprogram

Överklagandet ska vara skriftligt. Ange vilket eller vilka beslut du önskar överklaga och vilken ändring som du begär. Motivera varför dessa ändringar bör göras. Även intyg och andra utlåtanden som du vill åberopa ska skickas med. Ditt namn, personnummer, adress och ditt telefonnummer ska framgå av skrivelsen. Skrivelsen ska undertecknas av den som klagar och/eller företrädare för denne.

Företräder du någon elev, exempelvis som vårdnadshavare, ska även elevens fullständiga personuppgifter framgå. Är eleven myndig måste fullmakt uppvisas som visar att du är behörig att företräda denne, detta gäller även föräldrar.

Skicka ditt överklagande till:

Strömstads Kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
452 80 Strömstad

Ditt överklagande ska ha inkommit till Barn- och utbildningsförvaltningen senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande inte prövas.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Veronika Kvick