KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Sotning och brandskyddskontroll

Räddningstjänsten har ansvar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. I Strömstads kommun är det företaget A.Hj Skorstensfejeri AB som utför detta på uppdrag av räddningstjänsten.

Sotning

För att minska riskerna för bränder ska alla sorters eldstäder, pannor eller förbränningsanordningar göras rent regelbundet.

Sotning och rengöring av eldstäder och rökkanaler samt imkanaler till storkök som är i bruk, skall sotas och rengöras enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Något generellt krav på att rengöra kanaler från köksfläktar (imkanaler) i bostadshus finns inte sedan den 1 januari 2004. Det är upp till fastighetsägaren att besluta om och när rengöring ska göras. Regelbunden rengöring av imkanaler kan vara bra för att minska risken för brandspridning till imkanal, vid brand på spis. Du kan utföra rengöringen själv enligt instruktioner för anläggningen eller anlita ett företag.

Grundprincipen är att kommunen ansvarar för såväl sotning som brandskyddskontroll. Lagen ger dock utrymme för fastighetsägaren att själv utföra sotning på den egna fastigheten. Mer information och ansökan om egen sotning.

Den som vill ansöka om att få sota själv ska fylla i en särskild blankett. Det kommunen tittar på vid en ansökan är hur komplex anordningen är, riskbilden och den enskildes kunskaper för att kunna sota själv. Ansökan om att få sota själv är kostnadsfri.

För att få tillåtelse att sota själv måste du kunna visa att du har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Ett exempel på detta kan vara ett intyg från Brandskyddsföreningens kurs “egensotning” eller annan studiecirkel med relevant innehåll.

Följande tre punkter förväntas av dig som sotar själv.

Ett tillstånd kan dras tillbaka om det visas att sotningen inte gjorts på rätt sätt.

Frist

Intervall för rengöring och brandskyddskontroll beslutas av kommunen och dessa återfinns att läsa här. Pdf, 146.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Brandskyddskontroll

Vid brandskyddskontrollen kontrolleras att anläggningen är hel och sköts på ett bra sätt. Brandskyddskontroller av eldstäder och rökkanaler samt imkanaler till storkök, skall utföras enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Mer information

MSB:s föreskrift 2014:6 redogör för vilka objekt som behöver kontrolleras, kontrollens omfattning och kontrollintervall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taxor

Räddningstjänsten har på delegation ansvaret att förhandla om sotningstaxan.

”Notera att en extra avgift utgår i de fall extra inställelse krävs. Med extra inställelse avses att kontrollen eller rengöringen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering”.

Kontakt

I första hand ska aktuell upphandlad Skorstensfejarmästare kontaktas.

Efter årsskiftet 2022-2023 är A.Hj Skorstensfejeri AB Länk till annan webbplats. och Skorstensfejarmästare Steiner Hasselöf leverantör av sotning och brandskyddskontroll.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin