KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Flytt av fordon

Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, polismyndigheten eller kommunerna.

Beslut om flyttning grundas på lagen om flyttning av fordon (LFF 1982:129) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:198). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Om du upptäcker fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade, eller ett fordonsvrak kan du göra en felanmälan till tekniska förvaltningen.

Beslut om flyttning av fordon i kommunen

Det är tekniska förvaltningens gatuavdelning inom kommunen som kan ta beslut om flyttning av fordon:

  • om fordonet är placerad på gata eller allmän plats
  • om fordonet står i naturen, på park- eller på annat grönområde.

Motiv för flyttning av fordon

Kommunen har bland annat rätt att flytta fordon om:

  • ett fordon är felparkerat och försvårar för snöröjning, renhållning eller annat arbete på vägen
  • ett fordon är felparkerat och har stått på samma ställe i minst tre dygn. 
  • ett fordon står uppställt så att fara för trafikolyckor uppstår eller hinder förekommer i trafiken.

Fordonsvrak

Fordon som bedöms vara övergivet, är i dåligt skick och anses ha ringa eller inget värde kallas fordonsvrak (skrotbil). Ett fordonsvrak som flyttas tillfaller omedelbart kommunen och skall skrotas snarast möjligt. Kostnaderna för flyttning och skrotning faktureras fordonsägaren.

Kostnader och ersättningar

Vid flyttning av fordon gäller grundprincipen att ägaren av det flyttade fordonet är skyldig att ersätta de faktiska kostnaderna för flyttningen och de övriga kostnader som flyttningen medför.

Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsen eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller det kommunens gatuavdelning enligt bestämmelserna i LFF.

Lista över flyttade fordon vars ägare inte är kända kungörs på kommunens anslagstavla.

Flytt av fordon på tomtmark

En fastighetsägare kan även begära att kommunen flyttar ett felaktigt parkerat fordon från tomtmark.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Robin Lantz

SIDANSVARIG: Conny Hansson