KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Brandsäkert hemma

I våra bostäder förekommer flera brandrisker. De vanligaste brandorsakerna är spisrelaterade händelser, fel i tekniska apparater, värmeöverföring, levande ljus samt rökning.

I de fall det inträffar en brand i hemmet ska det finnas system för detektering och tidig varning samt bör det finnas tillgång till släckutrustning.

Hur man agerar i samband med en brand vara avgörande ­– framförallt för skillnaden mellan liv och död men också för att ge räddningstjänsten goda förutsättningar för en kunna genomföra en effektiv insats.

Syftet med vårt besök är att öka människors medvetenhet om risker och förmedla kunskap om brandskydd. Detta med anledning av att den nationella statistiken avseende dödsbränderna visar att bränderna har inträffat i just bostäder.

Brandvarnare

En brand utvecklar brandrök så se till att ha fungerande brandvarnare i din bostad. Brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut. Omedelbart agerande kan vara skillnaden mellan liv och död.

Information om placering av brandvarnare och hur du underhåller den. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarsfördelningen av brandvarnare ser olika ut. Äger och bor du i en villa är det du själv som ansvarar för montering och underhåll av brandvarnaren. Är det däremot en hyresrätt eller en bostadsrätt kan hyreskontrakt eller stadgar redogöra för hur ansvarsfördelningen ser ut.

Brandvarnare drivs vanligtvis av batteri och har en begränsad livslängd vilket medför att du regelbundet behöver testa din brandvarnare för att säkerställa att den faktiskt fungerar den gången den behövs.

Släckutrustning

En brand kan växa fort så för att släcka eller begränsa branden är släckutrustning viktigt att ha i bostaden. Lämplig släckutrustning för hemmet är pulversläckare 6 kg och brandfilt. Pulversläckarens livslängd beräknas vara drygt 10 år och brandfiltens livslängd beror på eventuellt slitage.

En pulversläckare kan släcka de flesta typer av mindre bränder som kan uppstå i ett rum. Brandfilten lämpar sig för släckning av bränder i mindre föremål, så som i kläder, i grytor eller i en begränsad del av en möbel. Handbrandsläckaren bör finnas lättillgänglig i bostaden och filten placeras med fördel i närheten av köket.

Genom att kontrollera din handbrandsläckare. Rekommendationerna för kontroll av pulversläckare i bostäder är att innehavaren själv regelbundet kontrollerar att:

  • Tryckmätaren står på grönt
  • Slangen är hel
  • Plomberingen sitter kvar
  • Följt tillverkarens anvisningar om skötsel och service
  • Man kan bara använda en brandsläckare en gång. Sedan måste den omedelbart lämnas in för översyn och påfyllning, även om man bara använt den lite.

Om det börjar brinna

Det kan vara avgörande att man vet hur man ska agera vid en brand. Den kunskapen som kan rädda liv! Råden om rätt agerande brukar sammanfattas i ramsan Rädda – Varna – Larma – Släck.

Det innebär att du ska:

Exakt i vilken ordning detta utförs är inte det allra viktigaste, den aktuella situationen avgör.

Alla bostäder ska ha tillgång till minst två vägar ut. Hur dessa utformade beror på byggnadens förutsättningar. I en villa är det vanligt att entrén och fönster utgör utrymningsvägar och i ett flerbostadshus är det trapphuset och fönster – antingen på egen hand eller med hjälp av räddningstjänsten. I vissa fall behöver man montera en stege på fasaden för att utrymningsförutsättningarna ska vara tillfredsställande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Ibland räcker inte brandskyddet till

Kraven i lagstiftningen avseende brandskydd fungerar för personer som har en normal fysisk och psykisk förmåga, men i vårt samhälle finns också personer som har någon form av funktionsnedsättning. Det innebära svårigheter att använda, styra, balanser eller koordinera kroppen, men det kan också handla om nedsatt syn eller hörselförmåga.

I samband med en brand kan en persons funktionsnedsättningar medföra svårigheter att exempelvis upptäcka en brand, att försöka släcka en brand och att utrymma från bostaden. I informationsbladet ”Alla tar sig inte ut lika snabbt. Tyvärr tar bränder inte hänsyn till det” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beskrivs detta mer utförligt.

Mer information:

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
mbn@stromstad.se

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöks- och leveransadress: Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin