MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Fråga 1

Polis och kommun samverkar för ett tryggare och säkrare samhälle.

  • Polisens huvuduppgift är att minska brottsligheten och öka tryggheten.
  • Kommunen har en mängd ansvarsområden som har brottsförebyggande effekt och tillhandahåller olika välfärdstjänster som syftar till att minska risken för utanförskap och förstärka känslan av anknytning i samhället.

Trygg i Strömstad, vad tycker medborgarna?

För att kunna öka tryggheten och säkerheten för invånarna i Strömstads kommun genomförs årligen en gemensam trygghetsenkät.

Svaren är ett viktigt underlag till den kartläggning som görs inom det brottsförebyggande arbetet, där Polis och kommun samverkar.
Inom kartläggningen identifieras brottsproblem och eventuellt utsatta områden eller grupper. Den består till stor del av statistik som ex. brottsstatistik, stölder, rapporter om skadegörelse, drogvaneundersökning, alkoholtillsyn, trygghet på skola, trivselenkät från kommunalt bostadsbolag m.m.

Ett stort tack till er som deltog i undersökningen!

Här är resultatet av 2020 års trygghetsundersökning

Här är en kort sammanfattning av resultatet av medborgardialogen som ligger till grund för medborgarlöften 2021:

Enkäten kunde besvaras via webb under november måndad samt via formulär i Veckovis.

Svaren var uppdelade enligt följande:
Totalt inkom 58 svar varav
35 kvinnor
23 män
* år 2020 svarade 249 st. på enkäten, 2019 176 st.

Majoriteten av de som svarat på enkäten är mellan 36-55 år och bor i Strömstads tätort

I hur stor grad känner du dig generellt trygg/säker i kommunen?

1= mycket otrygg

6= mycket trygg

1

12% (2020 6%)

2

10% (2020 17%)

3

20% (2020 18%)

4

14% (2020 22%)

5

22% (2020 22%)

6

20% (2020 18%)Vad kan polisen göra för att du ska känna dig tryggare i Strömstads kommun?
En majoritet av alla svar som inkommit gällande polisens roll för att öka tryggheten i kommunen gäller ökad polisiär närvaro/synlighet.

Vad kan kommunen göra för att du ska känna dig tryggare i Strömstads kommun?
Ungefär hälften av de som svarat önskar att kommunen arbetar med att förbättra belysningen i centrum samt på gång- och cykelvägar. Övriga kommentarer handlar om ökad bevakning i centrum, farthinder samt utökning och förbättring av gång- och cykelvägar.

Vad kan du som bor och/eller verkar i Strömstads kommun göra för att öka tryggheten?
Vara uppmärksamma och larma, ha koll på våra barn och unga, grannsamverkan, civilkurage, föräldrar på stan, nattvandra, vistas mer i centrum för ökad trygghet.

Finns det någon/några platser i kommunen där du inte känner dig trygg?
Ja 79%
Nej 17%

Platser för otrygghet
Olika platser i centrum pekas ut som otrygga, så som torget, runt Laholmen även Strömsdalen och Karlsgatan är platser där människor känner otrygghet.
Mycket att den otrygghet som upplevs är kopplad till mörker och dålig belysning eller trafik.

Läs mer om 2021 års medborgarlöften här Pdf, 1.7 MB.

Uppföljning av 2020 års medborgarlöften Pdf, 113.8 kB.

Frågor, vänd dig till:

Johan Hilding
Kommunpolis
Polismyndigheten
johan.hilding@polisen.se

Enkäten genomförs i samverkan med Polisen.

Grannsamverkan

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Irma Nordin

SIDANSVARIG: Irma Nordin