KONTAKT

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Strömstads platsvarumärke

Platsvarumärket Strömstad ska bidra till att profilera och utveckla Strömstad! Det har sin bas i Strömstads unika värden som plats och är fritt för alla att använda.

Platsvarumärket knyter an till kommunens Vision för 2030: En attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet. En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass.

Kommunikationsplattform

Varumärkeslöftet "Havet i centrum - livet i fokus" beskriver vad Strömstad lovar den som kommer i kontakt med platsen. Det rymmer starka värden och beskriver vad som är viktigt för oss som bor och verkar här.

Men en position som unik mötesplats beskriver vi vad som särskiljer oss som boplats och besöksmål och vart vi ska sträva. Här finns goda förutsättningar för värdefulla möten!

  • Vår geografiska belägenhet - vid riksgränsen mot Norge med internationellt utbyte, livlig handel, kulturhistoria och turism.
  • Värdskapet – i alla tider har Strömstad välkomnat besökare. Här finns en gemenskap där vi gärna inkluderar fler!
  • Stadskärnan – småstadscharm, rofyllda bomiljöer, stort utbud av butiker, en stark konferensnäring och ett aktivt samhällsliv. Strömstad erbjuder puls och idyll hela året!
  • Natur, kultur, hav och skärgård – här finns Sveriges enda marina nationalpark och ett säreget fjordlandskap. Välkommen till ett friluftsliv i världsklass!

Kommunikationsplattformen lägger en grund för profilering. Tillsammans med personliga berättelser och uttryck om Strömstads unika värden som plats skapar vi gemensamt bilden av Strömstad!

Läs mer om kommunikationsplattformen och hur du kan använda den för att berätta om Strömstad. Pdf, 21.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Logotyp för platsvarumärket

Platsvarumärkets grafiska symbol är platsens logotyp. Logotypen används för att förena och lyfta fram Strömstad. Symbolen får gärna komplettera egna logotyper, allt i syfte att bidra till en tydlig bild av Strömstad.

Se användarguide här

Bakgrund

Platsvarumärket togs fram med stöd av EU-projektet Urban Platsinnovation (Interreg 2018/2019) och har vidareutvecklats därefter. Som grund för varumärkeslöftet ligger en analys som gjorts i samarbete med lokala företag. Statistik och undersökningar om preferenser hos både hel- och delårsboende, bland besökare men också uppfattningar bland de som inte besöker Strömstad ingick i underlaget som bearbetades i workshops med näringslivet, fastighetsägare, politiker, chefer och anställda inom kommunen.

Platsvarumärket syfte:

  • Skapa en enhetlig och attraktiv bild av Strömstad och Strömstads kommun som boplats, besöksmål och arbetsplats.
  • Skapa stolthet hos strömstadsborna och bekräfta deras val att bo och verka här.
  • Inspirera nya entreprenörer, inflyttare och arbetskraft till att satsa i Strömstad!
  • Ge alla som bor och verkar i Strömstad en plattform att kommunicera i syfte att bygga en positiv bild av Strömstad!
  • Skapa goda förutsättningar för näringslivet såsom underlag för marknadsföring.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck