Boendestöd

Har du en psykisk funktionsnedsättning erbjuder vi stöd så att du kan klara praktiska vardagssysslor i ditt hem.

Boendestöd utformas individuellt och utgår från dina önskemål och behov i din livssituation. Det är ett praktiskt och eller socialt stöd som kan ske i och utanför din egen bostad. Boendestödjaren möter upp hemma hos dig, mitt i vardagslivet. Boendestödjarens roll är att stödja dig att upprätthålla och eller utveckla dina egna förmågor så att du kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Boendestödet kan exempelvis innebära att du får hjälp med att handla. Vi kan laga mat tillsammans, gå en promenad eller bara prata med varandra.

Boendestöd kan du få från och med att du fyllt 18 år.

Är du beviljad stöd till särskilt boende enligt Lagen om särskilt stöd och service (LSS), läs mer på länken här.

Så ansöker du

Ansökan om boendestöd eller boende i särskilda boendeformer hanteras av kommunens biståndshandläggare. Vi gör bedömningar för bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakt

Strömstads kommun
0526-190 00
kommuncenter@stromstd.se

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Ingela Birgitta Einestedt Baatz

SIDANSVARIG: Anna Almén