Kontakta OSS

KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Vem gör vad?

Det är många aktörer som har del i arbetet med asylsökande och för integration av nyanlända. Här är en översikt.

Regering och riksdag

 • Styr lagstiftningen på området och avgör därigenom vilka kriterier som ska gälla för att en person ska ha rätt till uppehållstillstånd i Sverige

Migrationsverket (statlig myndighet)

 • Varje år hjälper Sverige personer ut ur flyktingläger runt om i världen, inom ramen för den så kallade flyktingkvoten. Det är Migrationsverket som ansvarar för den här verksamheten
 • Prövar ansökan om asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd och medborgarskap i Sverige. Dessa beslut går att överklaga till domstol.
 • Bistår asylsökande med ekonomisk ersättning och erbjuder bostad under den tid som sökande väntar på beslut i sitt ärende
 • De som fått avslag på sin asylansökan får hjälp av Migrationsverket att återvända till sitt hemland om resan sker självmant.
  Migrationsdomstolen prövar överklagade beslut och domar i migrationsärenden. Ett avslag från Migrationsverket kan överklagas till någon av förvaltningsrätterna (migrationsdomstolarna), som då gör en ny prövning av samtliga omständigheter i ärendet.

Arbetsförmedlingen

 • Ansvarar för att skriva in nyanlända i etableringen
 • Besluta om etableringsersättning under 24 månader
 • Samverkan ned nyanlända, kommuner och privata näringslivet, ex Extratjänst, praktik och instegsjobb.
 • Tillsammans med kommunerna ansvara för integrationen av personer som fått uppehållstillstånd i Sverige.

Kommunerna

 • Ansvarar för att erbjuda förskola inom fyra månader.
 • Erbjuder skola för nyanlända och asylsökande barn.
 • Ansvarar för nyanlända med uppehållstillstånd.
 • Anvarar enligt Bosättningslagen för att erbjuda boende åt nyanlända som fått uppehållstillstånd samt till direktinresta kvotflyktingar, som anvisats till Strömstad av Migrationsverket.
 • Kommunerna ansvarar även för att ta emot anvisade, ensamkommande asylsökande barn, samt för deras logi och omvårdnad.
 • Ansvarar för SFI och samhällsorientering
 • Annat behovsprövat bistånd utifrån socialtjänstlagen
 • Tillsammans med arbetsförmedlingen har kommunerna ansvar för den arbets- och studierelaterade etableringen av nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige.

Länsstyrelsen

 • Ansvar för tidiga insatser - planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända.
 • Ansvar för att samordna statens insatser.
 • Samverkan med andra myndigheter och organisationer.
 • För dialog med kommunerna om platser för mottagandet av ensamkommande barn. samt om mottagande av personer som fått uppehållstillstånd.
 • Fördelar statsbidrag till kommunerna för att underlätta bosättning.
 • Arbetar för kommunal beredskap och mottagningskapacitet.
 • Följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn.

Polismyndigheten

 • Ansvarar för återresa till hemlandet för asylsökande som inte fått uppehållstillstånd, om resan inte sker självmant.


Text


Text

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Pernilla Rivera