KONTAKT

Socialförvaltningen
sn@stromstad.se

Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se

Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider

Vår omsorgsfilosofi

I Strömstads kommun arbetar all personal inom äldrevården efter en gemensam omsorgsfilosofi. Arbetssättet bygger på fyra hörnstenar; teamarbete, kommunikation och relation, symtomkontroll och närståendestöd.

Vår gemensamma omsorgsfilosofi i korthet:

Teamarbete

Teamarbete är samarbete och bidrar med olika kunskap och lösning på problem. Vi behövs allihop för att kunna ge en så god vård som möjligt. Ett team är en grupp personer med tydliga yrkesroller, med olika arbetsuppgifter och god kompetens. Teamet består av undersköterskor/vårdbiträden, områdesansvarig sjuksköterska och enhetschefen.

Närstående är en del i teamet. Alla arbetar mot samma mål och plan. Alla brukare har en kontaktperson i personalgruppen som arbetar som spindeln i nätet och språkrör för omsorgstagaren. Denna person kan du eller din närstående vända er till i första hand, men all personal i teamet arbetar med alla omsorgstagare.

Vi samarbetar med arbetsterapeut och sjukgymnast, som vägleder personalen och erbjuder hjälpmedel samt gör bedömningar när behov finns. Läkare från Primärvården kommer till oss en gång i veckan och kan göra hembesök hos dig när behov finns. Det finns fotvård och hårvård att tillgå.

Kommunikation och relation

Miljön har stor påverkan på oss människor och en lugn miljö ger harmoni. Detta är en viktig del i symtomlindring och i kommunikationen. Det kan vara svårt för vissa personer att uttrycka sig i ord, men vi arbetar med alla våra sinnen, såsom syn, hörsel, lukt och känsel. Det kan vara omvårdnadsåtgärder som t.ex. taktil massage, djurkontakt, bakning, olika tekniska/kognitiva hjälpmedel, musik, färg och form.

Vi eftersträvar ett öppet hus med öppna dörrar, där man kan röra sig fritt. På demensboendena finns ett diskret grönt staket runt trädgården och staketet möjliggör att alla kan röra sig som de vill. Ingen avdelning skall kännas främmande, alla kan få sig en kopp kaffe var de så önskar.

På boendena finns samordnade aktiviteter där de boende och även deras närstående är välkomna. Där finns aktiviteter som kafferep, utflykter, sångunderhållning, taktil massage, bingo, gudstjänster, allsång mm.

Symtomkontroll

Människan är; fysisk, psykisk, social och existentiell. Det krävs god kunskap för att uppnå en god kontroll av olika symtom och hitta rätt lindring. Alla brukare i Strömstads kommun ska ha en genomförandesplan som personalen arbetar utifrån för att hjälpa den boende i sin dagliga vård. Vi arbetar även med levnadsberättelsen som ett arbetsverktyg. 

Närståendestöd

Närstående till våra omsorgstagare är en del i teamet. Närstående har olika behov av stöd och att stötta anhöriga är en del av vår arbetsuppgift. Vi har ankomstsamtal och kan erbjuda brytpunktssamtal vid behov. Det är ett tillfälle för er att uttrycka era farhågor, önskemål och behov.

Vid brytpunktssamtal är lämpliga personer ur teamet med. En bra kontakt mellan personal, brukarna och deras närstående är grunden i en god vård.

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Pamela Olsén

SIDANSVARIG: Jennie Persson