MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Att ge barnen möjlighet att lära och utvecklas är en viktig uppgift för kommunen, liksom att ge dem omsorg och trygghet. Om du arbetar, studerar eller söker arbete finns förskola eller annan pedagogisk verksamhet till ditt barn.

Förskola

En egen skolform som ingår i skolväsendet. Verksamhet för barn 1-5 år, fram till den dag då barnet börjar i förskoleklass. I förskolans pedagogik bildar lärande, fostran och omsorg en helhet.
» Läs mer om kommunens förskolor

Förskola erbjuds barn vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller är föräldralediga med yngre barn.
» Läs mer om placeringsgrund och placeringstid

Avgift enligt taxa.
» Läs mer om taxa
» Läs om hur du ansöker

För barn som går i förskola ingår allmän förskola. Avgiften reduceras då med 30%, motsvarande 15 h, per vecka sept-maj.

Allmän förskola

Frivillig verksamhet för 3-5-åringar, från och med skolstarten i augusti det år barnet fyller tre år.

Kommunen erbjuder plats i förskola med minst 525 timmar per år, vilket motsvarar ca 3 timmar per dag under skolans terminer. Allmän förskola följer skolans läsår, dvs barnen är lediga under skolans lovdagar.
> Läsårstider för skolan

I Strömstad ingår barnen i samma barngrupper som förskolan.
Det finns två olika alternativ för vårdnadshavaren att välja mellan när det gäller platsen på allmän förskola. Valet görs terminsvis.
Alternativ 1: måndag-fredag kl 8:00-11:00
Alternativ 2: tisdag-torsdag kl 9:00-14:00

Extra under pandemin:
Vårdnadshavare som är permitterade erbjuds placering 8:00-11:00 de dagar vårdnadshavarna är permitterade.

Platsen är avgiftsfri.
Skolskjuts ingår ej.
» Läs om hur du ansöker

Annan pedagogisk verksamhet

Pedagogisk omsorg

Den verksamhet som inte bedrivs i form av förskola eller öppen förskola.

I Strömstad finns pedagogisk omsorg både i kommunal regi och som föräldrakooperativ.
» Läs om pedagogisk omsorg i Strömstad

Avgift enligt taxa.
» Läs mer om taxa
» Läs om hur du ansöker

Öppen förskola

Ger möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra föräldrar, samt få råd och stöd av personalen. Öppethållandet är begränsat.
» Läs mer om Öppen förskola

Barn 0-6 år är välkomna tillsammans med sin vårdnadshavare

Ingen avgift

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Martin Dalenius